Petitie tegen het ‘verknippen’ van Bakkum

Castricum – Na de petitie van het comité ‘Bakkum Autoluw’ onder leiding van Anouk Lindeman is Rob Berkemeier een tegenactie gestart, omdat hij zich niet kan vinden in het maken van een knip op vier locaties. Hij vindt dit plan ‘kort door de bocht’ en stelt andere oplossingen voor om sluipverkeer in de Bakkummerstraat te voorkomen. Zijn petitie werd door 344 bewoners getekend.

Door Hans Boot

Bakkummer Rob Berkemeier geeft de volgende verklaring voor het starten van een petitie die lijnrecht staat tegenover de ideeën van het comité ‘Bakkum Autoluw’: ,,Ik las het artikel in de Castricummer van 7 juli, waarin staat dat er vanuit heel Bakkum steun wordt ontvangen voor hun petitie. Dat is absoluut niet het geval, want mijn petitie is in inmiddels in een week tijd 344 keer ondertekend. Bovendien is het onjuist dat ‘Bakkum Autoluw’ heeft verkondigd dat de Bakkummerstraat geen doorgaande route is, want dat is ‘ie al sinds ongeveer 1900.”

Rob heeft nog meer bezwaren tegen de plannen van het comité: ,,Er wordt aangegeven dat alleen de hulpdiensten vrije doorgang krijgen en dat de rest maar moet omrijden. Dat is zeer onmenselijk, zeker in een tijd van veel digitale bestellingen en bezorgingen. Ook wil ik erop wijzen dat er voor de knips barricaden worden opgeworpen in de vorm van paaltjes. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij als bewoners van ‘Bakkum-Zuid’ vier keer het spoor over moeten om naar het afvaldepot aan de Schulpstet te rijden. Kortom, ze bouwen in feite een muur door heel Bakkum. Overigens wil ik Anouk Lindeman een compliment maken, omdat ze haar nek heeft uitgestoken voor een poging om de leefbaarheid in Bakkum te vergroten.”

Maatregelen

De initiatiefnemer van de tegenpetitie vindt het een goede gedachte om het sluipverkeer in dit dorpsdeel te weren en heeft haast om daarin stappen te ondernemen: ,,Wij willen wat overleg betreft niet wachten tot na de zomer om een oplossing te zoeken voor het probleem in de Bakkummerstraat, want je moet het ijzer smeden als het heet is. Er moet ook een oplossing komen waar veruit de meeste Bakkummers mee uit de voeten kunnen. Ik ben alvast gestart met een gesprek met een raadslid dat een open oor heeft getoond voor de problematiek.”

Voor een afdoende oplossing denkt Berkmeier aan twee maatregelen: ,,Ze zouden aan het begin en eind van de Bakkummerstraat een verkeersbord kunnen plaatsen, zoals op de geshopte foto te zien is. Dat houdt in dat de straat alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Wellicht kunnen er in een later stadium controlecamera’s bij gezet worden. Deze camera’s registreren kentekens van passerende voertuigen. Als de twee camera’s binnen een bepaalde tijd worden gepasseerd, dan ben je sluipverkeer en volgt er een sanctie. Natuurlijk wordt er nog gekeken of dit allemaal uitvoerbaar is. Wordt dit idee verworpen, dan kan er een bijeenkomst worden georganiseerd om de Bakkummers uit te nodigen om naar hun ideeën te vragen. Wordt dus vervolgd…”

Inmiddels heeft de fractie van GroenLinks over de juridische en praktische haalbaarheid van de voorstellen van Rob Berkemeier schriftelijk vragen gesteld aan het college.

Op de foto:
Zo zou volgens Rob Berkemeier het verkeersbord aan het begin en eind van de Bakkummerstraat eruit moeten zien. (Foto: Hans Boot)