Petitie aangeboden: ,,Bomenkapvergunning weer invoeren’’

Castricum – Lars en Tess Hoogerwerf boden vorige week woensdag de petitie ‘Herinvoering van een bomenkapvergunning’ aan burgmeester Mans aan. Meer dan 650 mensen uit Castricum ondertekenden die petitie.

Door Ans Pelzer

Tot 2015 was in de Algemene Politie Verordening (APV) opgenomen dat bomen alleen met een kapvergunning konden worden gekapt. Die bepaling werd geschrapt. Dat betekent dat er geen formele aanvraag voor een te kappen boom hoeft te worden gedaan. Volgens de Bomengroep van Transitie Castricum brengt dat met zich mee dat er voor en na toch bomen die op de lijst van bijzondere en monumentale bomen staan gekapt worden. Het voordeel van zo’n kapvergunning is dat de aanvraag om te kappen moet worden gepubliceerd en omwonenden en belanghebbenden de tijd krijgen om na te vragen waarom de bomen gekapt worden. Zo nodig kunnen bezwaren worden ingediend en eventueel een alternatief plan. Nu verdwijnen die ook heel oude bomen.

Groen Platform

De mensen van de bomengroep benadrukken dat bomen heel belangrijk zijn voor het leefklimaat. Ze binden CO2 en geven zuurstof af. Ze zijn onder andere werkzaam tegen luchtverontreiniging, wateroverlast en hittestress. De Bomengroep is lid van het Groen Platform. Dit platform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het groenbeleid. Door het Groen Platform is het afgelopen jaar hard gewerkt om een lijst van bijzondere en monumentale bomen in Castricum op te stellen. De lijst telt nu meer dan 650 bomen. Maar, zo tekent men aan, het is een onmogelijke klus om na te gaan of er mogelijk bomen niet op staan die er wel op hadden moeten staan.

Lars en Tess Hoogerwerf met de petitie, die door meer dan 650 mensen werd ondertekend.

Groenbeleidsplan

De lijst bijzondere bomen is opgenomen in het Groenbeleidsplan 2021-2031 en kent als basis dat gezonde bomen niet gekapt mogen worden. Deze lijst is het veiligheidsventiel om te voorkomen dat bomen zomaar gekapt kunnen worden. Het Groen Platform-waarvan de bomengroep lid is, werpt ook de vraag op of het niet beter zou zijn als die kapvergunning nooit geschrapt was. Dit gezien de enorme inspanning die het vraagt om die lijst met bijzondere bomen te maken en bij te houden. Het al dan niet herinvoeren van de kapvergunning is wellicht een mooi punt voor de verkiezingen van 2022. (Foto’s: Ans Pelzer)