Paul Schenderling deelt zijn visie op een betere wereld

Castricum – Econoom Paul Schenderling (33) heeft zijn eigen leven al helemaal omgegooid om ethisch te kunnen leven. Hij hanteert daarbij de normen en waarden die hij uit zijn eigen onderzoek voor zichzelf gevormd heeft. Onlangs deelde hij zijn visie met de bezoekers van het Transitiecafé Castricum. Kernboodschap: zorg ervoor dat ons consumptiegedrag verandert.

Tijdens zijn studie economie kreeg Schenderling het rapport ‘Zwartboek Wereldmerken’ onder ogen, Hij schrok van de misstanden bij internationaal opererende bedrijven. Vervolgens ging hij op zoek naar nieuwe regels voor onze economie… en… kwam uit bij Jesaja, uit de Bijbel! Bij recente archeologische ontdekkingen kwam aan het licht dat er duidelijke parallellen zijn tussen de economische ontwikkeling in Jesaja’s tijd en die van nu. Dat werd nog eens bevestigd door de bevindingen uit veldonderzoek die Schenderlings vriend Matthias Olthaar deed in Ethiopië. Samen schreven ze vervolgens het boek ‘Hoe handel ik eerlijk’.

In het Transitiecafé reikte hij argumenten aan om een bewustzijnsverandering op gang te brengen. Het is volgens hem zaak om de groei en de daarmee gepaard gaande consumptiedwang een halt toe te roepen. Schenderling: ,,Het is eerder niet gelukt om verbeterdoelen te bereiken. De Urgenda-doelstelling (25% minder CO2-uitstoot) is niet bereikt. Door de wereldhandel groeit de ongelijke verdeling tussen mensen alleen maar: twee niet-westerse huishoudens werken bijvoorbeeld voor één Nederlands huishouden, voor vijf keer minder loon dan men hier verdient. Een kwart van de CO2-uitstoot buiten Nederland wordt ten dienste van onze consumptie uitgestoten.’’

De grote vraag is natuurlijk: hoe keren we het tij? Schenderling: ,,Minder spullen gebruiken, vooral minder elektrische apparaten. En spullen kopen die een langere levensduur hebben.’’ De econoom richtte de organisatie ‘Genoeg om te Leven’ op. Belangstellenden kunnen zich via www.genoegomteleven.nl/nieuwsbrief aanmelden voor de nieuwsbrief. ,,Als we met één ding beginnen, zet dat de rest in beweging, dus het effect groeit. Als we hier bijvoorbeeld minder gaan werken voor geld, kunnen we een deelgroentetuin starten en hoeven we dus minder voedsel uit niet-westerse landen te importeren, zodat de mensen daar hun eigen economie gezond kunnen gaan maken, en hun eigen voedselvoorraad op peil kunnen gaan brengen, in plaats van daar voor ons te produceren.’’ (Foto: Jaap Schuurman)