Participatietraject uitbreiding woningen Santmark gestart

Castricum – Na de vaststelling eind vorig jaar van het ruimtelijk kader voor de bouw van 37 appartementen op het terrein van de Santmark, werd afgelopen maandag in Fase Fier een bijeenkomst gehouden om de voorgenomen plannen aan de huurders van de woningen op het terrein van de Santmark en omwonenden toe te lichten. De bijeenkomst, waarop zestien belangstellenden waren afgekomen, werd georganiseerd door Woonzorg Nederland, de opdrachtgever en toekomstige beheerder van de woningen.

Namens Woonzorg voerde Dorieke van Steen (links op de foto) het woord. Zij werd bijgestaan door Jasmijn Rothuizen (rechts op de foto) van architectenbureau Finch buildings. Aan de hand van dia’s werd het voorlopig ontwerp toegelicht, dat voorziet in een vrijwel geheel houten gebouw en waarvoor gekozen is als alternatief voor de traditionele bouw in verband met de klimaatcrisis. De woningen zijn allen bestemd als duurzame zorgwoningen die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en een klein balkon bevatten. De oppervlakte is circa 60 m2 per appartement. Het uitgangspunt is dat 75% van de woningen wordt gerealiseerd in de sociale huur en de rest in de middelhuur.

Wat het ontwerp betreft is de architect uitgekomen op twee gevelvarianten die van kleur zouden kunnen verschillen. Na de presentatie waren de betrokkenen in de gelegenheid om vragen te stellen of te discussiëren over onderwerpen als parkeren, het verloren gaan van groen, vorm en kleur van het gebouw etc. Daarmee is volgens een woordvoerder van de gemeente de participatieprocedure gestart. Volgens Woonzorg worden de stukken na de zomer ter inzage gelegd en volgt het definitieve ontwerp. Na het onherroepelijk worden van de wijziging van het bestemmingsplan hoopt men eind 2024 te kunnen starten met de sloop van de acht bestaande laagbouwwoningen op het terrein en wordt de oplevering van de nieuwbouw in 2025 verwacht. (Tekst en foto: Hans Boot)