Park op Zanderij in strijd met provinciaal beleid

Castricum – Voor het gebied de Zanderij ten westen van het NS station Castricum zijn plannen om een recreatiepark met in eerste instantie zo’n 120 woningen te realiseren. De PvdA-fractie van de Staten van Noord-Holland ging samen met partijgenoten uit Castricum op donderdag 4 september op werkbezoek. De conclusie van de statenfractie is dat het recreatiepark op deze plek in strijd is met het provinciaal beleid. De bouw van het park en later de bewoners en huurders van de bungalows zorgen voor meer werkgelegenheid en is goed voor de omzet van de winkels en horeca. Maar de gemeenteraad heeft zijn twijfels. Het voorstel van het college van B&W, waar de PvdA onderdeel van uitmaakt, is nu om eerst een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Het gaat om een waardevol gebied en de bevolking van Castricum is sterk verdeeld over de uiteindelijke invulling. Tijdens het werkbezoek van de statenfractie bestaande uit Ed Wagemaker, Greet Blokker en Nico Papineau Salm kwam ter sprake dat het gebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt, het Natuurnetwerk van Nederland, en gedeeltelijk Natura 2000-bescherming geniet. De PvdA-statenleden zijn zeer verbaasd dat de gemeente Castricum tot nu toe geen contact heeft opgenomen met de provincie Noord-Holland. De provincie zal aangeven dat bouwen in de EHS en Natura 2000 gebieden in principe niet wordt toegestaan. Alleen wanneer het maatschappelijk belang wordt aangetoond en er geen alternatieven zijn, kan de bouw worden overwogen. Daarbij moet de initiatiefnemer zorgen voor compensatie van de natuur die met het beoogde plan verloren gaat. Daarnaast is het gebied ook nog een aardkundig monument wat bebouwing ook lastiger maakt. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) is eigenaar van het duinengebied dat grenst aan de Zanderij. In de media heeft PWN laten weten dat ze geen voorstander van het Landalpark is. De vertegenwoordigers van de PvdA statenfractie vinden dat de gemeente Castricum op korte termijn overleg zou moeten hebben met de provincie over het plan. Hiermee kan snel duidelijk worden dat het plan hoogstwaarschijnlijk niet realistisch is en daarmee het geld voor het onderzoek bespaard kan blijven. Op de foto Ed Wagemaker, Greet Blokker en PvdA gemeenteraadslid Ada van der Veen-Greuter.