Paddenwerkgroep zoekt ‘vrijwilliger coördinator’


CNa overwintering trekken amfibieën zoals padden, kikkers en salamanders vanuit het duinterrein naar wateren waar de eitjes worden afgezet. Deze trek vindt plaats tussen half februari en half april tijdens de donkere uren. Hierbij moeten de dieren de drukke weg tussen het duin en de polder oversteken. 

Daarom zijn er al decennialang passages (tunnels) onder de weg door aangelegd en zijn er schermen geplaatst om de dieren naar de passages te geleiden. Niet overal staan adequate voorzieningen en weten ook dieren de voorzieningen te omzeilen om alsnog kruipend en springend de drukke weg over te steken. Daarom zetten ruim 250 vrijwilligers zich in om deze dieren veilig over te zetten. Jaarlijks worden zo’n 20.000 – 25.000 handmatig over gezet.

In Castricum – Bakkum is al decennialang een paddenwerkgroep actief op de Heereweg in Bakkum en op de Zeeweg naar Castricum aan Zee. De huidige coördinator heeft door persoonlijke omstandigheden haar activiteiten moeten staken. De paddenwerkgroep zit daarom dringend verlegen om een nieuwe coördinator. 

Op beide locaties gaat het om legen van emmers ’s ochtends en op de Heerenweg gaat het daarnaast ook om het coördineren van het “padden rapen”. Hierbij worden de amfibieën die de voorzieningen weten te omzeilen van het fietspad langs de Heereweg geraapt voordat deze op de rijweg belanden. Dit gebeurt na het invallen van de schemering bij gunstige omstandigheden. Bij een temperatuur boven de 6 graden en bij vochtige omstandigheden kan er al trek plaats vinden. Tijdens zwoele avonden kan de trek massaal zijn.

Paddenwerkgroepen zijn zelfstandige werkgroepen. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Door PWN en LNH worden deze paddenwerkgroepen ondersteund.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via: jan.van.mourik@pwn.nl