Paasoratorium in dorpskerk

Castricum – Op Goede Vrijdag 7 april zal het Liturgiekoor onder leiding van Jelle Jan Klinkert ’s avonds om 21.00 uur in de dorpskerk het Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ uitvoeren. Het is een muziekstuk voor piano, orgel, trompet en vierstemmig koor, dat op ontroerende wijze het verhaal van Jezus’ passie bezingt met Bijbelteksten en liedteksten van Ria Borkent, op muziek gezet door Dirk Zwart. Piano: Karin Mooij; trompet: Cor de Beurs; pastor: Eveline Masetti. (Foto: Bos Media Services)