Overeenkomst grondeigenaren Zanderij in afrondende fase

Castricum – Met de meeste grondeigenaren van de Zanderij Noord is een overeenkomst getekend of in de maak. Wethouder Brouwer en projectleider Joos de Bakker zijn heel wat overleggen met de grondeigenaren verder. ,,We willen nu vooruit kijken.”

Door Ans Pelzer

De discussie en gesprekken over het gebied worden al jaren gevoerd. Agrarisch gebied moet plaats maken voor natuur. Het overleg ging niet altijd even soepel. Grondeigenaren meenden dat er onvoldoende naar ze geluisterd werd of dat ze gedwongen zouden worden om een slechte deal te accepteren. ,,Mogelijk is de communicatie niet altijd even helder geweest. Dat heeft langere tijd voor onrust gezorgd,” zegt Brouwer.

Geen gedwongen onteigening
De gemeenteraad drong steeds aan op een ‘minnelijk traject’ – dat wil zeggen: geen gedwongen onteigening. Daarin zijn Brouwer en De Bakker grotendeels geslaagd. Ze benadrukken dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd met de grondeigenaren. De Bakker: ,,De grond verkopen was lang niet altijd eerste keus van de grondeigenaren. Toch is er constructief meegewerkt om oplossingen te zoeken.” Brouwer: ,,Veel lof daarvoor. Zeker is het ook zo dat grondeigenaren niet veel keus hadden. Het besluit dat het gebied natuur moet worden stond en staat vast. Eerst is goed in kaart gebracht hoe alles ervoor staat en daarna zijn we pas gaan praten.”

Extra huizen
Veel vragen leven er in het dorp over de twee extra huizen die gebouwd mogen worden. Brouwer: ,,Dat kan ik uitleggen. We zijn volgens allerlei wettelijke voorschriften gehouden aan een bepaalde (lage) grondprijs die we mogen bieden aan de grondeigenaren. Dat was voor de eigenaren te weinig. Toen zijn we gaan zoeken. Door de bouw van die huizen toe te staan kunnen we de grondeigenaren een veel betere prijs geven.”
De Bakker:,, De opbrengst van die huizen wordt in het vereveningsfonds gestort. Daardoor levert de verkoop van de grond bijna het dubbele op. Door mee te doen met de verevening is het voor de grondeigenaren aantrekkelijker geworden om hun grond verkopen.”

Lees het hele verhaal in De Castricummer van deze week.