Overeenkomst grondeigenaren Zanderij in afrondende fase

Castricum – Met de meeste grondeigenaren van de Zanderij Noord is een overeenkomst getekend of in de maak. Wethouder Brouwer en projectleider Joos de Bakker zijn heel wat overleggen met de grondeigenaren verder. ,,We willen nu vooruit kijken.’’

Door Ans Pelzer

De discussie en gesprekken over het gebied worden al jaren gevoerd. Agrarisch gebied moet plaats maken voor natuur. Het overleg ging niet altijd even soepel. Grondeigenaren meenden dat er onvoldoende naar ze geluisterd werd of dat ze gedwongen zouden worden om een slechte deal te accepteren. ,,Mogelijk is de communicatie niet altijd even helder geweest. Dat heeft langere tijd voor onrust gezorgd’’, zegt Brouwer.

Geen gedwongen onteigening

De gemeenteraad drong steeds aan op een ‘minnelijk traject’ – dat wil zeggen: geen gedwongen onteigening. Daarin zijn Brouwer en De Bakker grotendeels geslaagd. Ze benadrukken dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd met de grondeigenaren. De Bakker: ,,De grond verkopen was lang niet altijd eerste keus van de grondeigenaren. Toch is er constructief meegewerkt om oplossingen te zoeken.’’ Brouwer: ,,Veel lof daarvoor. Zeker is het ook zo dat grondeigenaren niet veel keus hadden. Het besluit dat het gebied natuur moet worden stond en staat vast. Eerst is goed in kaart gebracht hoe alles ervoor staat en daarna zijn we pas gaan praten.’’

Extra huizen

Veel vragen leven er in het dorp over de twee extra huizen die gebouwd mogen worden. Brouwer: ,,Dat kan ik uitleggen. We zijn volgens allerlei wettelijke voorschriften gehouden aan een bepaalde (lage) grondprijs die we mogen bieden aan de grondeigenaren. Dat was voor de eigenaren te weinig. Toen zijn we gaan zoeken. Door de bouw van die huizen toe te staan kunnen we de grondeigenaren een veel betere prijs geven.’’ De Bakker: ,,De opbrengst van die huizen wordt in het vereveningsfonds gestort. Daardoor levert de verkoop van de grond bijna het dubbele op. Door mee te doen met de verevening is het voor de grondeigenaren aantrekkelijker geworden om hun grond verkopen.’’

Een biologische tuin

In de gemeenteraad werden kritische vragen gesteld over het recent toegelaten plan voor een biologische tuin. Ook enkele omwonenden zijn kritisch. Eerder stond daar een voedselbos gepland. Nog weer eerder wilden de eigenaren daar een zogenaamd knarren- en kuikenhof. Dat werd door de gemeenteraad weggestemd. Dit plan voor een biologische tuin is voor de eigenaren second best, maar het wordt met enthousiasme begroet. Meerdere agrariërs menen dat het meten met twee maten is. ,,Waarom daar wel en op onze grond niet?’’

Brouwer: ,,Een voedselbos en een biologische tuin zijn niet zo heel verschillend. Het gaat hier bovendien om een kaderstellend besluit dat nog verder uitgewerkt moet worden. Zo’n biologische tuin kan niet overal. Dat gebied waar die tuin zou komen is niet kerngebied van natuur. De andere gedeelten zijn dat wel en die stukken hebben we ook echt nodig voor de waterberging. Het gaat qua bebouwing alleen om een plantenkas in de tuin.’’

De Bakker: ,,Er komen geen klaslokalen en grote gebouwen. Uiteindelijk is er minder bebouwing dan nu het geval is. De leerlingen komen daarnaartoe voor instructies alvorens het land op te gaan. Het is geen volledige school.’’

Hoe het verder gaat

Met de eigenaren worden de afspraken verder uitgewerkt in overeenkomsten. De eigenaren kunnen hun grond in ieder geval tot eind 2025 gebruiken. Daarna zal met de inrichting van de natuur begonnen worden. Grondeigenaren gaan de overeenkomsten soms met elkaar vergelijken. Volgens Brouwer en De Bakker is het daarvoor nog te vroeg. Brouwer: ,,Nog niet over alles is onderhandeld. Zodra de gemeenteraad het kaderstellend besluit genomen heeft zullen de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd worden met de grondeigenaren.’’

Zanderij-Noord en Zanderij-Zuid

Op de Zanderij-Zuid wordt hard gewekt aan het bouwen van huizen. Is dat niet strijdig met de zozeer gewenste natuurontwikkeling op noord? Brouwer: ,,Zo op het eerste gezicht lijkt dat gek. Maar die gebieden hebben een verschillende bestemming gekregen. Er is een verschil tussen beide projecten. Zanderij-Zuid is de industrie vervangen voor woningen. Zanderij Noord is agrarisch gebied veranderen in natuur.’’

Besluitvorming

Verschillende gemeenteraadsleden melden dat het lang geleden is dat de samenhang tussen die gebieden besproken werd. ‘Dit gaat erg ver terug en voor mijn tijd.’ De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 19 oktober over het gewijzigd ruimtelijk kader voor natuurontwikkeling Zanderij-Noord.

Op de foto:
Wethouder Valentijn Brouwer (l) en projectleider Joos de Bakker. (Foto: Ans Pelzer)