Oudereninloop eindelijk weer van start

Castricum – Ze hadden de wekelijkse samenkomst best wel gemist nu deze was stilgelegd door corona. Maar afgelopen vrijdag zagen ze elkaar na lange tijd weer. Dit leverde blije gezichten op.

Door Henk de Reus

De veertien ouderen hadden allen een uitnodiging voor deze dag gekregen. Het persoonlijk langsbrengen van de uitnodiging leverde al blije gezichten en spontane reacties op. Tien van de veertien ouderen waren dan ook aanwezig. De plaats van samenkomst – voorheen het Rode Kruisgebouw aan het Kooiplein – is tegenwoordig het Buurt- en Biljartcentrum aan de Van Speykkade. Het ligt niet veel verder dan de oude locatie. De nieuwe locatie blijkt bij de ouderen goed in de smaak te vallen. Hier is toch wat meer ruimte dan op de vorige locatie.

Jan Terpstra is de Nestor van de groep. Hij is onlangs 97 jaar geworden. Omdat hij wat verder weg woont is hem door een van de leidsters aangeboden om hem met de auto te halen en te brengen. Maar niks daarvan. Jan probeert het lopen zolang mogelijk vol te houden en zegt ‘op eigen kracht’ te zullen komen. De groep, waarvan een aantal al flink op leeftijd is, is na zestien maanden nog helemaal intact. Inmiddels is iedereen tweemaal gevaccineerd. Het samenzijn begint met koffie en gebak. De gebak komt van Mia van der Staak, die een dag later 88 wordt. Als de koffie en gebak geserveerd zijn wordt er massaal een ‘Lang zal ze leven’ ingezet. Dit is vaste prik en het leidt direct tot een gezellig sfeertje. (Foto: Henk de Reus)