Oud-Castricum wil toekomst voor ons verleden

Castricum – Voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2022 werken de politieke partijen aan hun programma’s voor de komende jaren. Daarom vraagt de stichting Oud-Castricum nu opnieuw aandacht voor het erfgoed. Daar verstaat men monumenten onder, maar zeker ook karakteristieke buurten, bijzondere cultuurlandschappen en archeologisch belangrijke terreinen. ,,Er is in onze gemeente heel veel moois te zien en te beleven’’, stelt men.

Oud-Castricum heeft bij de plaatselijke politieke partijen wensen voor de komende vier jaar neergelegd. Meer financiële ondersteuning bij het beheer van het erfgoed is volgens de organisatie noodzakelijk. ,,Er is onvoldoende budget voor instandhouding van monumenten. Dat is zeer demotiverend voor eigenaren, die verantwoordelijk zijn voor het behoud van hun gebouwen en terreinen die deel uitmaken van ons erfgoed.’’

De inhoud van de al tientallen jaren bestaande subsidieregelingen moet volgens Oud-Castricum in goed overleg worden herzien. ,,Overbodige regels moeten geschrapt worden. Ook bevordering van het lidmaatschap van de Monumentenwacht, de organisatie die bouwtechnische ondersteuning aanbiedt is van groot belang. Een door het gemeentebestuur voorgenomen evaluatie van de beschikbare ambtelijke uren voor erfgoedzaken zou een hoge prioriteit moeten krijgen.’’

Dat het erfgoed van groot belang is voor de aantrekkelijkheid van de gemeente, ook uit toeristisch en recreatief oogpunt, is al vaak door het gemeentebestuur benadrukt. Erfgoed geeft vorm aan de identiteit van de gemeente en daar moeten we wat voor over hebben. Oud-Castricum ziet vol verwachting de partijprogramma’ s tegemoet.

Op de foto:
De replica van boerderij Albert’s hoeve aan de Laan van Albert’s hoeve met de voormalige eendenkooi vertegenwoordigt een belangrijk deel van het erfgoed. (Foto: aangeleverd)