Organisaties zoeken ervaringsdeskundigen huiselijk geweld

Regio – In Noord-Holland-Noord willen organisaties die werken aan de Aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling meer ervaringsdeskundigen inzetten om de aanpak te versterken. Men is daarom op zoek naar ervaringsdeskundigen op dit gebied.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem. Het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft voor veel professionals moeilijk. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat, wanneer de problematiek bekend is bij de hulpverlening, het in veel gevallen niet lukt om de patronen van geweld te doorbreken. Om het signaleren en het doorbreken van de problematiek te verbeteren, is het van belang dat de hulpverlening zo goed mogelijk aansluit bij de leefwereld van mensen in een huiselijk geweld situatie.

Gastlessen

Kim van Laar is zelf voormalig slachtoffer van kindermishandeling en seksueel geweld. Nu zet ze haar ervaring dagelijks in voor het verbeteren van de hulp. ,,We geven gastlessen en voorlichting aan allemaal verschillende professionals van leraren tot politie. Het is prachtig om te zien dat we tijdens deze voorlichting een gezicht geven aan de problemen en echt verbetering kunnen aanbrengen.’’ Het komende jaar wordt ervaringsdeskundigheid meer ingezet in Noord-Holland-Noord. Op dit moment worden mensen met ervaring met huiselijk geweld en/of kindermishandeling opgeroepen om te solliciteren. Er worden de komende periode meerdere ervaringsdeskundigen uitgebreid opgeleid om een bijdragen te leveren aan de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daderprofiel

Ook mensen die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan het plegen van huiselijk geweld, worden opgeroepen om te reageren. René Haring is zo’n ervaringsdeskundige met een daderprofiel. ,,Ik help tegenwoordig mee om bij situaties met huiselijk geweld de cirkel van geweld te doorbreken. Ook geef ik voorlichting en workshops aan professionals en organisaties omdat de plegeraanpak anders moet. Mijn kennis, ervaringen en opleiding dragen tegenwoordig bij aan nieuwe inzichten bij beleidsmakers en een andere plegeraanpak. Alleen gezamenlijk kunnen we huiselijk geweld stoppen.’’

Deadline

Binnen dit project wordt samengewerkt met Team Kim, Agressie en daarna? en Blijf Groep. Deze organisaties hebben veel ervaring met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Deadline voor de vacature is 18 januari. Aanmelden kan via: rdegroen@alkmaar.nl en/of j.de.wit@denhelder.nl. (Foto: Enrique Lopez Garre via Pixabay)