Oranje Fonds zoekt succesvolle buurtinitiatieven voor Appeltjes van Oranje 2023

Regio – Het Oranje Fonds is gestart met de zoektocht naar bijzondere projecten die kans maken op een Appeltje van Oranje 2023. Dit jaar is het thema ‘Bruggenbouwers in de buurt’: succesvolle buurtinitiatieven vóór en dóór buurtbewoners die buurtbewoners écht met elkaar verbinden. Deze initiatieven maken kans op één van de drie Appeltjes van Oranje die voor de 21e keer worden uitgereikt. Organisaties kunnen zich tot 24 februari 2023 aanmelden om kans te maken op de geldprijs via www.oranjefonds.nl/appeltjes. De Appeltjes van Oranje worden in oktober 2023 overhandigd door koningin Maxima.

Het Oranje Fonds zet zich samen met sociaal initiatiefnemers in voor een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar en gelijke kansen hebben. Verbondenheid tussen mensen is cruciaal voor het realiseren van een betrokken samenleving. Sociale relaties in buurten zijn een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. En vormen een belangrijke basis voor de aanpak en preventie van problemen als eenzaamheid, armoede en tegenstellingen tussen mensen. 

Sociale relaties onder druk

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en vergrijzing, staan deze sociale relaties onder druk. Met de Appeltjes van Oranje 2023 bekroont het Oranje Fonds dit jaar initiatieven voor en door buurtbewoners, die contact stimuleren tussen buren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten. Zij zijn de bruggenbouwers in de buurt die kijken naar wat mensen bindt en brengen zo buurtbewoners voor langere tijd met elkaar in contact. 

Door bruggen te bouwen worden sociale relaties in een buurt versterkt, ontstaat er meer onderling begrip en voelen mensen zich meer thuis in hun buurt. Daarom zet het Oranje Fonds in 2023 bruggenbouwers in de buurt in het zonnetje! 

Over Appeltjes van Oranje

Jaarlijks reikt het Oranje Fonds de Appeltjes van Oranje uit, dé prijs voor initiatieven die ertoe doen. Met deze prijs worden drie initiatieven bekroond en beloond die zich inzetten voor een inclusieve, betrokken samenleving. Initiatieven die uniek, creatief en betekenisvol zijn en al minstens twee jaar actief. Met het winnen van een Appeltje van Oranje krijgt de organisatie in de eerste plaats waardering voor het werk en inzet. Daarnaast is het bedoeld om anderen te inspireren.  

De prijs, voor elk van de drie winnaars, bestaat uit een bronzen beeldje dat is ontworpen en gemaakt door Prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 euro. Het geld kan vrij worden besteed binnen de doelstelling van het winnende initiatief. Ieder jaar reikt koningin Máxima de drie Appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde. In lustrumjaren overhandigde koning Willem-Alexander de prijs. Kijk op www.oranjefonds.nl/appeltjes voor meer informatie. (Foto: Oranje Fonds – Stefan van der Kamp)