Opvang zwerfdieren goed geregeld

De wethouders dierenwelzijn van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, de burgemeester van de gemeente Uitgeest en de Dierenbescherming tekenden op 30 november jl. een dienstverleningsovereenkomst met elkaar in het dierenopvangcentrum Kerbert Dierentehuis te IJmuiden. Deze dienstverleningsovereenkomst gaat over de wettelijke taken op het gebied van opvang van gedomesticeerde zwerfdieren die de gemeenten hebben en de Dierenbescherming uitvoert.
De gemeente heeft een wettelijke taak op het gebied van de opvang en het vervoer van zwerfdieren. Het Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum van de Dierenbescherming, welke zijn gevestigd in IJmuiden, doen het feitelijke opvangwerk van zwerfdieren in de regio IJmond. Regionale afstemming over aard en omvang van de taken, opvangtermijnen en hoogte van vergoedingen was al langer een wens.
Voor de Dierenbescherming geldt dat zij nu een kostendekkende vergoeding gaan ontvangen en uniforme afspraken met de vier genoemde gemeenten hebben. In de overeenkomst staan afspraken over de uitvoer van het opvangwerk en over de kosten van deze wettelijke taken.
Sanne Abbas-Geurtjens, beleidsmedewerker dierenwelzijn bij de Dierenbescherming regio Noord-Holland Noord: ,,De Dierenbescherming is erg blij met de overeenkomst. Deze geeft nu zekerheid over de vergoeding, de invulling van de taken en continuïteit van de samenwerking. Hierdoor zijn we nog beter in staat om ons in te zetten voor de zwerfdieren in de regio. We kijken uit naar een lange en diervriendelijk samenwerking’’.

 

Foto:

Van links naar rechts: wethouder A. Schoorl (Heemskerk), burgemeester W. Verkleij (Uitgeest), F. Dales, directeur Dierenbescherming, wethouder R. te Beest (Velsen) en wethouder H. Erol (Beverwijk).