Oproep Werkgroep Caritas: Help de Oekraïners

Limmen – Werkgroep Caritas heeft via Stichting Welzijn Castricum het verzoek gekregen om vrijwilligers te zoeken voor hulp bij de opvang van mensen uit Oekraïne. Binnen nu en drie weken zullen ongeveer twintig personen ondergebracht worden in het Paulusgebouw aan de Oosterzijweg, de voormalige Oosthoek. Eigenaar FlexwonenNH maakt de onderkomens klaar. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers deze mensen onder meer zullen begeleiden bij de aanvragen van leefgeld en een bankrekening. Het is dus een administratieve taak. Voelt u zich geroepen of kent u mensen die dit zouden willen of kunnen doen? Meldt u zich dan bij Matthé Mooij (caritas@corneliuskerk-limmen.nl) of schriftelijk naar de pastorie van de H. Corneliuskerk t.a.v. werkgroep Caritas, Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen. (Foto: Pixabay)