Oproep Parnassia om sociale woningbouw mogelijk te maken

Frits Verschoor, bestuurder Vastgoed van de Parnassia Groep, heeft een oproep gedaan aan de partijen die tegen een wijziging zijn van het bestemmingsplan van locatie De Clinghe om de bouw van 48 sociale huurwoningen te realiseren. Hij pleit ervoor ja te zeggen tegen het plan. Bovendien zet hij vraagtekens bij de verwijtende toon die hij bespeurt bij sommige raadsleden.

,,Ik snap die kritiek niet omdat de Parnassia Groep dit niet hoeft te doen. We hoeven namelijk niet meer dan tien sociale huurwoningen te realiseren, die we desgewenst ook in de vorm van aanleunwoningen in de bestemming Maatschappelijk kunnen bouwen. Het zijn de gemeente Castricum en Kennemer Wonen die met elkaar prestatieafspraken hebben gemaakt om sociale huurwoningen te bouwen.”

Het alternatief van sociale huurwoningen op Koekkoeksduin noemt Verschoor niet realistisch, tenzij de gemeente de financiële gevolgen draagt. Dat zou gaan om zo’n twee miljoen euro. ,,Parnassia Groep kan, wil en mag dit verschil niet dragen, wij zouden dan immers met geld dat bestemd is voor zorg de sociale huursector gaan subsidiëren. Parnassia is dus geen vastgoedmagnaat. Elke euro die wij verdienen met verkoop van ons vastgoed gaat linea recta naar de zorg.” Omwonenden hebben bezwaren, maar van de raad verwacht Parnassia een inhoudelijke afweging. Over de scheiding van wonen en zorg op het terrein, zegt Verschoor dat de visie die nagestreefd wordt dat specifieke zorg in het westen plaats moet vinden, gemengde functies met courante zorg in het centrum en wonen in het oosten. ,,Het plan van Kennemer Wonen past wat ons betreft uitstekend in deze visie.”

,,Toen de Parnassia Groep in 2008 fuseerde met Dijk en Duin was Dijk en Duin zo goed als failliet. De kwaliteit van het vastgoed was dramatisch. Om zowel de kwaliteit van de infrastructuur als van de gebouwen op orde te krijgen was er een mega investering nodig van minimaal veertig miljoen euro. Parnassia is vervolgens alle afspraken nagekomen en heeft daarmee ook de werkgelegenheid van ruim zeshonderd medewerkers kunnen garanderen. Wij zijn er trots op wat er de afgelopen jaren allemaal is gerealiseerd. Alle patiëntenhuisvesting is tip top op orde en er is een prachtige woonwijk ontstaan. De 48 sociale huurwoningen passen daar prima in. Een heuse win-win situatie.”