Oplossing nachtroute duurt langer dan verwacht

 Sinds 28 mei 2015 is er ’s nachts meer vliegverkeer boven Castricum en omgeving. Dit is het gevolg van het niet meer gebruiken van een van de twee nachtroutes wegens veiligheidsredenen. Alle vliegtuigen die ’s nachts landen op de Polderbaan gebruiken sindsdien de nachtroute waarbij ze over de gemeente Castricum vliegen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) maakte tijdens het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol op 26 februari 2016 bekend dat het realiseren van de beoogde definitieve oplossing van dit probleem langer duurt dan verwacht. Het streven was om medio 2016 een definitieve oplossing geïmplementeerd te hebben. Vanwege de complexiteit van de technische aanpassingen die daarvoor nodig zijn, verwacht LVNL een vertraging van twee jaar. In april 2016 informeert LVNL de Omgevingsraad Schiphol nader over de uitgevoerde analyse en de planning, inhoud en effecten van de beoogde oplossing.
Nachtroute
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gebruikt vanaf 28 mei 2015 tijdelijk de verkorte nachtelijke aanvliegroute niet meer vanwege een veiligheidsprobleem. Deze route loopt vanaf Hoorn naar de Polderbaan. Dit betekent dat het vliegverkeer uit oostelijke richting met bestemming Polderbaan ’s nachts de route ARTIP3B neemt: de route over zee via Castricum en Limmen. Daardoor is er meer nachtelijk vliegverkeer boven Castricum en Limmen en in de omgeving. Het planningssysteem van LVNL was niet nauwkeurig genoeg om de vluchten vanaf de twee nachtroutes uit het westen en het oosten goed op elkaar te laten aansluiten voor landing op de Polderbaan. Hierdoor was de afstand tussen de vliegtuigen onvoldoende gewaarborgd. Door toenemende veiligheidseisen was LVNL genoodzaakt om te stoppen met deze werkwijze.
Meer informatie? Ga voor meer informatie naar www.omgevingsraadschiphol.nl.