Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg Castricum

Oplossing Beverwijkerstraatweg laat op zich wachten

Castricum – Er komt vooralsnog geen financiële bijdrage vanuit de overheid om de ‘probleemoverweg’ aan de Beverwijkerstraatweg aan te pakken. Wethouder Paul Slettenhaar noemt het besluit ’teleurstellend’.

Door Mardou van Kuilenburg

In de plannen voor het spoorboekloos rijden, ook wel Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) genoemd, is een lijst opgesteld met overwegen die aangepast moeten worden om de plannen door te kunnen zetten. De Beverwijkerstraatweg ontbreekt in het zogenaamde Ontwerp Tracébesluit (OTB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het college is ‘zowel verbaasd als bezorgd’, want het oplossen van het knelpunt is door het ministerie zelf als randvoorwaardelijk verklaard om extra treinen te laten rijden.

‘Geen geld, geen project’

Wethouder Paul Slettenhaar: ,,We zijn enige tijd geleden gestart met de verkenning voor een ongelijkvloerse situatie. Het heeft niet veel zin om dat bestuurlijk door te zetten als het ministerie niet over de brug komt. Serieuze deelname van het ministerie is een voorwaarde om PHS in te voeren. Geen geld is geen project.” Het college gaat in beroep tegen het tracébesluit en heeft een zienswijze ingediend.

‘Oplossing van groot belang’

De overgang van de Beverwijkerstraatweg is al jaren onderdeel van gesprek. Slettenhaar: ,,De oplossing voor deze overweg is om twee redenen van groot belang. Ten eerste voor de verbetering van veiligheid en leefbaarheid voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Ten tweede voor de regio als geheel. We willen als regiogemeenten allemaal de bereikbaarheid op een duurzame wijze verbeteren en de extra treinen zijn daarin essentieel. Zeker ook in de toekomst, om extra woningen in de regio te kunnen bouwen.”

On hold

Er zijn de afgelopen periode vier oplossingen onderzocht om de problematiek rondom de overweg op te lossen. Deze maand wilde het college een voorkeursvariant naar buiten brengen. Dat wordt op de lange baan geschoven. ,,De gemeente staat onder preventief toezicht van de provincie, dan kunnen we zo’n project niet optuigen. We gaan eerst in gesprek over het tracébesluit. We ronden het participatietraject met omwonenden af tot het ministerie over de brug komt. Een oplossing voor de Beverwijkerstraatweg is er voorlopig nog niet.” (Foto: Bos Media Services)