Ophef over werving en selectie gemeentesecretaris

Castricum – De laatste weken heeft de werving en selectie van de nieuwe gemeentesecretaris in de media wat stof doen opwaaien, waarbij er van belangenverstrengeling sprake zou kunnen zijn. Afgelopen maandagochtend gaf waarnemend burgemeester Karen Heerschop openheid van zaken.

Door Hans Boot

Onlangs is de procedure afgerond die geleid heeft tot de aanstelling per 1 september van Hélène Bakker als nieuwe gemeentesecretaris. Voor deze benoeming heeft het college voor € 15.000,-  opdracht gegeven aan het adviesbureau CTMH Interim en Advies, waarvan Wim van Twuijver directeur is. Diezelfde persoon vervult op dit moment de functie van interim-gemeentesecretaris tot zijn opvolger het stokje overneemt. De vraag was dus of Van Twuijver dubbele belangen had bij de opdracht die hij van het college ontving. Waarnemend burgemeester Karen Heerschop stelde naar aanleiding van deze integriteitsmelding een intern onderzoek in. Ze overhandigde maandagmorgen aan de pers haar onderzoeksrapport en de nodige documenten die betrekking hebben op de werving van de nieuwe gemeentesecretaris. Ook gaf zij een korte samenvatting van de inhoud.

Onderzoek

In een brief van 8 juni jl. hebben de fracties van D66, PvdA en De Vrijelijst aan waarnemend burgemeester Heerschop kenbaar gemaakt ‘dat er een vermoeden bestaat van integriteitsschending door het college inzake het proces van werving en selectie voor de nieuwe gemeentesecretaris’. De partijen waren verbaasd dat dit proces wordt gedaan door het bureau van de huidige interim-gemeentesecretaris en gaven het college het advies mee dit anders te organiseren en juridisch te laten toetsen. Daarop heeft Heerschop uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure en de casus ook voorgelegd aan  onder andere collega-burgemeesters.

De conclusie van dit onderzoek d.d. 19 juli luidt: ,,Gebleken is dat het college juridisch juist heeft gehandeld. Blijft over de morele vraag. Daar kan verschillend over gedacht worden. Vanuit pragmatisch oogpunt is het begrijpelijk dat het college koos voor bureau CTMH. Het bureau heeft immers kennis van binnenuit over de specifieke functie van gemeentesecretaris binnen een werkorganisatie zoals de BUCH, heeft meerdere specialisten in dienst en een breed netwerk in de regio. Voor het college was dit een garantie dat er goede kandidaten zouden reageren. Dat is ook gebeurd. Achteraf kun je zeggen dat het verstandiger was geweest om de opdracht breder uit te zetten en dus meerdere offertes aan te vragen. Dit om elke schijn van belangenverstrengeling of commerciële gunning te voorkomen. Ook is het verstandig om in de toekomst bij de werving van soortgelijke functies een formeel collegebesluit te nemen met een duidelijke motivatie waarom gekozen wordt voor een specifiek bureau.’’

Reactie Van Twuijver

Het was de bedoeling dat de uitkomsten van het – voorlopig vertrouwelijke – onderzoek van de burgemeester na het zomerreces aan de gemeenteraad zouden worden voorgelegd, maar omdat de kwestie aandacht kreeg inde media koos het Presidium (overleg tussen burgemeester en gemeenteraad) ervoor om het eerder openbaar te maken. Ondertussen heeft de betreffende gemeentesecretaris Wim van Twuijver als volgt gereageerd in een regionaal dagblad: ,,Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Wat mij betreft is er geen sprake van een dubbele opdracht, maar van een aangepaste opdracht.’’ Daarmee doelde hij op de halvering van het aantal uren die hij als gemeentesecretaris voor Castricum werkte toen ‘zijn’ adviesbureau CTMH de opdracht kreeg om een opvolger te vinden.

Op de foto:
Waarnemend burgemeester Karen Heerschop. (Foto: Ernest Selleger)