Opening ‘Landje van Veldt’ en onthulling ‘Lia Vriend-Vendelbrug’

Foto boven:
Een kletsnatte onthulling van de Lia Vriend-Vendelbrug. (Foto: Hans Boot)

Castricum – Tussen de Brakersweg en de Schulpvaart ligt een perceel voormalige bollengrond dat door eigenaar Landschap Noord-Holland is ingericht als natuurgebied dat toegankelijk is voor publiek. De opening van het gebied en de onthulling van de brug over de Schulpvaart vonden afgelopen vrijdag plaats. De brug en een bankje in de directe omgeving zijn vernoemd naar de vorig jaar overleden Lia Vriend-Vendel.

Door Hans Boot

Het ‘Landje van Veldt’ ligt naast het ‘Gasthuisweidje’, een vogelrijk gebied dat bestaat uit bloemrijke weiden. Het ‘Landje’ is bijna twee hectare groot en al enige jaren mede dankzij donateurs en fondsen aangekocht door Landschap Noord-Holland. Het perceel is de laatste twee jaar ingericht als waterrijk natuurgebied. Om het vanaf de Zeeweg toegankelijk te maken voor wandelaars, is in februari van dit jaar een zogeheten ‘kippenbrug’ aangelegd. Ook is het gebied via een ontsluiting aan de Brakersweg bereikbaar, waardoor een interessante rondwandeling voor natuurliefhebbers en hondenbezitters mogelijk is geworden.

Samenwerking

Na ontvangst op Minicamping De Tien Morgen heette Ilse Miedema, waarnemend directeur van Landschap Noord-Holland, iedereen welkom namens de gemeente, Landschap Noord-Holland en de Stichting Oer-IJ. Daarna sprak bestuurslid Evert Vermeer van laatstgenoemde stichting de aanwezigen toe. Hij vestigde eerst de aandacht op de bijzondere brugleuning die door Rik de Visser is ontworpen om het nieuwe natuurgebied beter herkenbaar te maken. Ook roemde hij de succesvolle samenwerking tussen de verschillende partijen, waardoor de kwaliteiten en betekenis van het gebied verder worden versterkt. Spreker bedankte secretaris Jos Teeuwisse voor de coördinatie van de nodige acties en memoreerde de niet aflatende inzet van Lia Vriend voor het behoud en vergroten van de kennis over het Oer-IJ landschap.

Geld

Wethouder Valentijn Brouwer was de volgende spreker. Hij constateerde dat het project ervoor zorgde dat er meer begrip komt voor de functie van waterstructuren en greep nog even terug op het belang van de Schulpvaart in de tijd dat de schelpenvissers actief waren aan het Castricumse strand. Brouwer eindigde met de woorden: ,,Het wordt een plek waar je in steeds grotere mate terugkomt voor de natuur.’’

Ook het bankje is onthuld. Gerard Vriend staat tussen zijn kinderen Waldo, Lianne en Luuk. (Foto: Hans Boot)

Tot slot sprak gedeputeerde Esther Rommel, die was gevraagd om het natuurgebied en de voetgangersbrug te openen. Zij vertelde dat ze was opgegroeid bij de Uitgeesterweg en de omgeving zodoende goed kende. Ook zei ze ervoor te hebben gepleit dat er vanuit de provincie geld ging naar dit project en dat ze blij was de opening hiervan nog mee te mogen maken. Aan het eind van haar speech bevestigde de gedeputeerde de belangrijke rol van Lia Vriend in haar functie als bestuurslid en medeoprichtster van de Stichting Oer-IJ.’’

Verdiend

Vervolgens begaven de genodigden zich in de stromende regen naar de brug, waar door het wegtrekken van een spandoek het nieuwe natuurgebied werd geopend. Ook werd hiermee de ‘Lia Vriend-Vendelbrug’ onthuld. Een bankje vlakbij de brug draagt tevens haar naam. Na terugkomst in de boerderij sprak haar echtgenoot Gerard nog een kort dankwoord en zei: ,,Het is een hele eer dat de naam Lia Vriend voor altijd verbonden blijft aan dit gebied. Dat heeft ze verdiend en gekregen!’’