Open Monumentendag levert leuke weetjes op

Diverse panden openden hun deuren tijdens de Open Monumentendagen, afgelopen weekeinde. Wij bezochten het pand op Meldijk 16, sinds 2008 bewoond door Allard Kaai en Eva Groentjes en hun dochters Neeltje en Janna Kaai.

De geschiedenis van dit pand  loopt terug tot 1615, toen Jan IJsbrantsz Schipper verklaarde schuldig te wezen aan Gerryt Jacobsz Hulft te Haarlem een jaarlijkse losrente van 50 gulden.

In mei 1938 is het pand, groot vier aren en twintig centiaren, verkocht door Klaas Greew (smid) en overgedragen aan Pieter Klaas Quat Fass (smid) voor 6500 gulden.

In het jaar 2007 toen Jos Palmboom (drukker) de eigenaar van het pand was, gebeurde het volgende: tijdens bouwwerkzaamheden aan het pand Meldijk 16 kwam uit de uitgegraven grond een groot aantal munten. Leden van de AWN-afdeling Zaanstreek-Waterland hebben de munten gedetermineerd als 29 koperen munten (uit de verschillende gewesten van de Republiek van de Zeven Provincien zowel als recentere Nederlandse), 2 zinken exemplaren uit 1942, 6 zilveren 17de-eeuwse munten uit de Republiek, verder 1 Franse en 2 Belgische munten. Helaas stond de eigenaar geen verder onderzoek ter plaatse toe, zodat de vondstomstandigheden van deze verbazingwekkende muntvondst onbekend zullen blijven.

De huidige eigenaar heeft tijdens de verbouwing een aantal tegeltjes gevonden die dateren van ongeveer 1640. De tegeltjes heeft men laten zitten in de muur , men heeft deze ‘beschermd’ door er een houten wand voor te plaatsen.

De bewoners die men heeft kunnen traceren van dit pand: 1835 Johannes van Zeeland ,beroep smid; 1891: H.J. De Boer, beroep smid; 1906: Jan Harreveld, beroep smid; 1924: Klaas Greew, beroep smid; 1938: Pieter Klaas Quat Fass, beroep smid; 1966: J.Krom, beroep drukker; 2007: Jos Palmboom, beroep Drukker; 2008: Allard Kaai en Eva Groentjes, atelier tot op heden.

 

De bewoners van nu hebben het pand aangepast aan de huidige normen maar de oorsprong in ere gehouden en dit zie je ook als je binnen een kijkje neemt. (Ger Bus)