Ook ‘Rupsjes Nooitgenoeg’ akkoord met woningbouwplan Puikman

Castricum – Nadat het aangepaste bouwplan ‘Struweel’ voor de Puikman 1 vorige week donderdag aan de raad was gepresenteerd, leek de besluitvorming over het globaal ruimtelijk kader voor dit plan in de commissie van afgelopen donderdagavond af te stevenen op een hamerslag. Sommige partijen waren echter toch niet helemaal tevreden en werden zelfs betiteld als ‘Rupsje Nooitgenoeg’. Uiteindelijk bleek stemming nog dezelfde avond in de raadsvergadering mogelijk, waarna alle leden met inachtneming van een motie met het kader akkoord gingen.

Door Hans Boot

Omdat er zich voor de door Rob Dekker (VVD) voorgezeten commissievergadering geen insprekers hadden gemeld, werd direct overgegaan op de politieke behandeling van het beeldkwaliteits- en landschapsplan voor de herontwikkeling van het perceel Puikman 1, waar ontwikkelaar BMB de naam ‘Struweel’ aan heeft gegeven. Het plan bestaat uit drie gebouwen die in totaal circa 86 appartementen bevatten, waarvan 25 in de sociale huur en vier in de middelhuur.

Integraal verkeersplan

Als eerste mocht Willem Laan (Lokaal Vitaal) zijn zegje doen en daar was hij snel klaar mee: ,,Het plan is optimaal wat het aantal woningen, parkeren en stikstofproblematiek betreft, dus mijn fractie kan er volledig mee instemmen.’’ Ook Gerard Brinkman (GroenLinks) vond dat het plan er prima uitzag. Toch knaagde er nog iets bij hem: ,,Kunnen er toch niet wat lagen bovenop, wat zo’n twintig woningen kan opleveren? In extra parkeerplaatsen kan makkelijk worden voorzien. Mijn fractie gaat akkoord en wil graag de snelheid erin houden. Dat betekent ook dat er in één keer wordt gebouwd en de flexwoningen op deze locatie dus tijdig weg moeten.’’

Daarna stokte de vergadering, omdat Aart Nijmeijer namens de PvdA veel noten op zijn zang had. Hij stelde diverse vragen aan wethouder Paul Slettenhaar over het verhogen van het aantal woningen als het stikstofbeleid mocht worden aangepast en gaf aan dat zijn partij een dergelijk project liever in het centrum gerealiseerd ziet worden. Nijmeijer drong er ook op aan dat het integraal verkeersplan in de ontwikkeling van deze locatie wordt meegenomen.

Evenwichtig plan

Elize Bon (CDA) had kennelijk wat moeite met de hiervoor genoemde kritiek: ,,Sommige partijen stellen zich op als Rupsje Nooitgenoeg en waarom? Er ligt nu een heel mooi plan waar het maximale uitgehaald is voor dit gebied en wat in een bestemmingsplan doorgezet kan worden.’’ Divera Bosboom liet weten dat haar partij D66 ook akkoord ging met het voorstel, ondanks dat zij het een gemiste kans vond om meer sociaal te realiseren.

Ook Bärbel Böhling (De VrijeLijst) had het mooi gevonden als er meer woningen zouden komen. Haar partij had echter meer moeite met het vaststellen van de grens van het plangebied en vroeg: ,,Wie beheert welk gedeelte van het openbaar gebied? Waarom worden het parkeren bij het station, de problematiek van de overgang Beverwijkerstraatweg en het garanderen van een goede fietsroute naar het station niet meegenomen? Als de wethouder daarover duidelijkheid kan verschaffen, gaat mijn partij akkoord met het vanavond in stemming brengen van dit besluit.’’

Nadat José van den Berg (Forza!) haar instemming met het plan had uitgesproken en opmerkte dat toevoeging van extra woonlagen het plan weer zou ophouden, vatte Gerrit Krouwel het standpunt van de VVD als volgt samen: ,,Er ligt nu een evenwichtig plan dat de naam ‘Poort naar de duinen’ verdient en voldoet aan alle uitgangspunten. Wij adviseren wel de bouwhoogtes van de blokken gelijk te houden.’’

Reactie wethouder

Verantwoordelijk wethouder Slettenhaar mocht zoals gebruikelijk commentaar geven op de naar voren gebrachte standpunten en zei: ,,Goed om te horen dat de meeste partijen enthousiast zijn over dit plan. De ontwikkelaar heeft zijn best gedaan en aanpassingen zijn altijd nog mogelijk. Qua sociaal is er met 29 procent meer uitgehaald dan de oorspronkelijke 25 procent. Het college wil graag doorpakken. De ontwikkelaar is al in gesprek met Kennemer Wonen. Ook een doorfietsroute heeft alle aandacht van mijn collega voor verkeer en het plan staat die niet in de weg. Uiteraard wordt de raad op de hoogte gehouden van de stikstofontwikkelingen.’’

Daarna werd het voorstel geagendeerd voor de raadsvergadering van deze avond, tevens de laatste voor het reces van zes weken. Unaniem werd het voorstel aangenomen. De VrijeLijst voegde nog wel toe dat deze partij met een motie komt om zekerheid te verkrijgen over een deugdelijke doorfietsroute. (Afbeelding: aangeleverd)