Ook huurwoningen vrije sector nu te vinden via SVNK

Regio – Vanaf 1 november biedt SVNK, een samenwerkingsverband van de woningcorporaties in de regio Noord-Kennemerland, óók vrijesectorhuurwoningen van de corporaties aan via de website. Doordat alle vrijesectorhuurwoningen nu op één plaats te vinden zijn, is het voor woningzoekenden gemakkelijker om een passende woning te vinden.

De drie corporaties van SVNK die vrijesectorhuurwoningen bezitten, Van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen en Woonwaard, bieden deze woningen voortaan aan via de website van SVNK. De corporaties beschikken over verschillende soorten huurwoningen in de vrije sector, variërend van eengezinswoningen en appartementen tot portiekwoningen. Voor de woningen in de vrije sector gelden minimum inkomenseisen (en soms maximum inkomenseisen). Voor deze huurwoningen is geen huurtoeslag mogelijk. Woningzoekenden hebben daarom voldoende inkomen nodig om voor deze woningen in aanmerking te kunnen komen. Het gaat om woningen met een huurprijs boven 752,33 euro.

Ingeschreven staan bij SVNK

Mensen die op een woning in de vrije sector willen reageren, hebben een inschrijving als woningzoekende bij SVNK (eenmalig 25 euro) nodig. Anders dan bij de sociale huur behoudt u uw inschrijftijd als u een vrije sector woning accepteert. Huurders die een sociale huurwoning van SVNK achterlaten, krijgen voorrang. Krista Walter: ,,Dit bevordert de doorstroming. Zo komen er weer woningen vrij in de sociale sector voor de mensen die dat echt nodig hebben.” Kijk op www.svnk.nl voor meer informatie. (Foto: aangeleverd)