Onderzoek naar toekomstbestendige dierenopvang

Castricum – De gemeente neemt deel aan onderzoek naar een toekomstbestendige oplossing voor opvang en vervoer van gedomesticeerde dieren in de regio. Gemeenten hebben een wettelijke taak waar het gaat om de (tijdelijke) opvang van gedomesticeerde dieren.

Voor opvang en vervoer van onder andere zwerfdieren heeft Castricum, net als Alkmaar, Bergen, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk, dienstverleningsovereenkomsten met de Dierenbescherming. Het gaat hier om diensten die door Dierentehuis Alkmaar, Dierenambulance Noord-Kennemerland en het Knaagdierencentrum te IJmuiden worden verleend. De gemeenten Schagen en Hollands Kroon hebben een overeenkomst met DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon (DODA) in Tuitjenhorn, waar naast honden en katten ook alle gedomesticeerde dieren opgevangen kunnen worden. De acht gemeenten gaan nu samen de verschillende mogelijkheden onderzoeken.

De reden voor het starten van dit onderzoek is dat de huidige contractpartners/uitvoerders hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nieuwe (gezamenlijke) huisvestingslocatie. Om diverse redenen voldoen de huidige locaties niet meer aan de kwaliteitseisen voor mens- en dierenwelzijn. Het onderzoek wordt in gezamenlijkheid gedaan met de Dierenbescherming en DODA. In alle colleges van burgemeester en wethouders is een bestuursopdracht vastgesteld. Hierin is vastgesteld dat er diverse scenario’s uitgewerkt worden, om inzicht in mogelijkheden en kosten te krijgen. Aan het einde van dit jaar zullen de oplossingen uit het onderzoek gereed zijn voor bestuurlijke besluitvorming in de betreffende regiogemeenten. (Foto: Quang Nguyen Vinh via Pixabay)