Onderzoek naar kwaliteit tijdelijke woningen Puikman

Castricum – De partijen CDA, PvdA, GroenLinks en De VrijeLijst hebben een motie ingediend waarin objectief onderzoek wordt gevraagd naar de flexwoningen aan de Puikman. Met spoed wordt gevraagd om een onderzoek naar de vocht- en schimmelproblemen.

Om de precieze oorzaken te achterhalen, willen de partijen dat alle woningen onderzocht worden. Tijdens de commissievergadering lijken de partijen het erover eens te zijn dat er een zo’n onderzoek moet komen. De gemeenteraad beslist op 11 april. (Archieffoto: Ans Pelzer)