Onderzoek naar kwaliteit flexwoningen Puikman gaat er komen

Castricum – Een motie van CDA, PvdA, GroenLinks en de VrijeLijst naar de kwaliteit van de tijdelijke woningen aan de Puikman werd donderdag unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De motie werd opgesteld na de aanhoudende berichten over de slechte kwaliteit van de containerwoningen.

Door Ans Pelzer

Juist deze week start Flexwonen NH (de beheerder van deze woningen aan De Puikman) met het installeren van airco’s in de containers. Het is goed nieuws dat er verbeteringen worden aangebracht, maar er blijven wel veel vragen: Lukt het met het elektriciteitsnet? Hoe zit het met de kosten? De mogelijk hogere energierekening voor de bewoners? De benodigde ventilatie? De vergoeding voor kleding en meubilair die beschimmeld raakte? Waarom het onderzoek niet ook verbreed naar de tijdelijke woningen aan de Oosterzijweg? Naar de tijdelijke woningen aan de Koekoeksbloem?

Castricum ruziet met Alkmaar

De verhoudingen tussen Castricum en Alkmaar zijn verstoord. Partijen in de gemeenteraad vroegen afgelopen week een debat over de ruzie aan. Kern van de kwestie: Castricum kwam een afspraak met de gemeente Alkmaar niet na om per 1 april te zorgen voor huisvesting in Castricum voor statushouders. Eerder schoot Alkmaar Castricum te hulp met het tijdelijk opvangen van deze statushouders in Alkmaar. De afspraak dat het tot maximaal 1 april 2024 zou duren kan Castricum niet nakomen.

Daar zijn – zoals steeds het geval is met ruzies – allerlei omstandigheden voor aan te wijzen, maar eigenlijk doet dat er niet zo veel toe. Feit is dat de afspraak niet nagekomen werd, waardoor nu tijd energie en geld van college, raad en ambtenaren gaat zitten in geharrewar. Geharrewar over de ruggen van kwetsbare statushouders, in plaats van de problemen op te lossen met Alkmaar én ervoor te zorgen dat de statushouders een goed onderkomen krijgen. (Archieffoto: Ans Pelzer)