Onderzoek derde mogelijkheid Cunera

,,Voor de huisvesting van de Cunera en de Antoniusschool in Bakkum moet een goede oplossing komen.” Dat zegt Mariska El Ouni namens de fractie D66 Castricum tijdens het debat in het raadscarrousel over het Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijsvoorzieningen.
Voor de Cunera zowel als Antonius waren er twee voorstellen: nieuwbouw of renovatie voor de Cunera op huidige locatie en Antonius naar de Duinrandlocatie. Of de Cunera naar de Duinrandschool en voor de Antonius een andere, nu nog onbekende, locatie binnen of buiten de gemeente.

Fractievoorzitter El Ouini: ,,Tijdens een inspraakronde over de twee plannen nam de voorzitter van de Stichting Tabijn de raad mee in haar droom en dat is nieuwbouw van de Cunera op de huidige locatie om daar een Integrale Kindcentra (IKC) te vestigen. In de IKC’s zijn allerlei disciplines gehuisvest die op de één of andere manier betrokken zijn bij de doorlopende leerweg voor kinderen van nul tot twaalf jaar. En dit levert een derde voorstel op.”

D66 is een groot voorstander van IKC’s. ,,De gemeenteraad moet een zorgvuldig besluit nemen gericht op de toekomst voor de komende veertig jaar. Daarom heb ik de raad voorgesteld niet nu al uit de eerdere twee voorstellen te kiezen, maar drie voorstellen te onderzoeken.” Wethouder Kees Rood heeft toegezegd ook de derde variant in overweging te nemen en in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel te komen.