Onderzoek aardgasvrij maken Castricum

Bij de behandeling van de begroting 2018 in de gemeenteraad afgelopen donderdag is positief gereageerd op een motie van GroenLinks en PvdA waarin het college verzocht wordt een onderzoek te starten naar het aardgasvrij maken van Castricum. Voor andere moties en amendementen die aan de orde kwamen, werd minder enthousiasme opgebracht. Verder kwamen tal van onderwerpen voorbij, waaronder de gouden oude het kort parkeren bij het strand. En over bebouwing op De Zanderij is het laatste woord nog niet gesproken, aldus Janine Cornel-Draijer van GroenLinks.
Het college wordt gevraagd een meerjarenplan te ontwikkelen voor het aardgasvrij maken van de huishoudens en bedrijven van de gemeente Castricum, op een wijze die het verwarmen van woningen en bedrijfsruimtes voor iedereen betaalbaar houdt. Er wordt voorgesteld om het mogelijke aanhaken aan het warmtenet van HVC in het onderzoek mee te nemen, eventueel in combinatie met een partner die aardwarmte/geothermie kan aanboren en exploiteren.
Ook het college vindt dat een onderzoek naar aardgasvrij maken van de gemeente Castricum een waardevolle bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de gemeente. In het Energierapport van het ministerie van Economische Zaken staat dat de verwarming van woningen en gebouwen in Nederland in 2050 geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken. In Castricum wordt al wel ingezet wordt op duurzame elektriciteit door de gemeente, CALorie, lokale bedrijven en huishoudens, maar alleen door een enkele particulier wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van woningen en bedrijfsgebouwen. Donderdagavond wordt de motie in stemming gebracht.