Ondersteuning S.U.S. voortgezet

Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben op 19 september besloten om de professionele ondersteuning van de Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) door een ambtelijk medewerker tot nader order voor te zetten. Het college en het S.U.S.-bestuur verwachten dat hiermee de rust onder de vrijwilligers en de bezoekers van activiteiten van de S.U.S. in Dorpshuis de Zwaan terugkeert en dat de uitvoering van het programma voor het komende seizoen gewaarborgd is.

Op 4 april van dit jaar besloot het college de ambtelijke ondersteuning van de S.U.S per 1 december 2017 af te bouwen. In gesprekken met het college op 24 augustus en 11 september liet het bestuur van de S.U.S. weten sterk afhankelijk te zijn van professionele ondersteuning voor het uitvoeren van het programma. Ook verzocht de commissie Samenlevingszaken het college op 4 september om de ondersteuning van de S.U.S. te continueren. Mede gezien de onzekerheid en onrust die waren ontstaan heeft het college geconcludeerd het besluit van afgelopen 4 april op te schorten.

Een gevolg van dit collegebesluit is dat de professionele ondersteuning door een ambtelijk medewerker tot nader order van kracht blijft. Het college gaat vanaf nu met het S.U.S.-bestuur in gesprek over de invulling van deze professionele ondersteuning door een derde partij (bij voorkeur een welzijnsorganisatie). Voor het college en het S.U.S.-bestuur is het van groot belang dat het betreffende programma van welzijnsactiviteiten uitgevoerd kan blijven worden met de inzet van de vele vrijwilligers van de S.U.S. Gemeente en S.U.S.-bestuur gaan nu verder in gesprek over de toekomst van het welzijnswerk voor ouderen in Uitgeest.

 

Foto: Wethouder Antoine Tromp kreeg afgelopen vrijdag door het bestuur van de Stichting Uitgeester Senioren de petitie ‘de SUS moet blijven’ overhandigd, die getekend werd door ruim 500 sympathisanten van de S.U.S. (foto: gemeente Uitgeest)