Ondernemers willen Castricummer Werf groener en duurzamer

Castricum – Groen op de Castricummer Werf is nauwelijks meer te vinden, hooguit wat onkruid tussen de bestrating. Als het aan de Ondernemers Vereniging Castricum, CALorie, Verenigde Bedrijven Castricummerwerf, de gemeente Castricum en de provincie Noord-Holland ligt gaat dat veranderen.

Soms lopen dingen verrassend parallel: twee jaar geleden heeft de OVC, bij monde van Arjen Fruitema en Leo van Schoonhoven, een ambitieus duurzaamheidsplan voor de Castricummer Werf ingediend voor de provinciale prijsvraag ‘Bedrijvig Groen’. Een prijsvraag om bedrijventerreinen te upgraden en zo voor de lokale ondernemers een beter leef- en werkklimaat te realiseren. Manuel den Hollander van CALorie zette een pilotproject op om de Castricummer Werf duurzamer te maken. Arjen Fruitema (OVC) en Cornel Borst van de Verenigde Bedrijven Castricummerwerf haakten aan. Ook de gemeente raakte geïnteresseerd. Ze besloten samen te werken.

Eerste conclusies
De initiatiefnemers startten een onderzoek en kwamen al gauw tot de conclusie dat de Castricummer Werf een grauw en rommelig bedrijventerrein is geworden. Plekken voor laden en lossen zijn onduidelijk en voor ‘publiekstrekkers’ als Multimate en Muttathara zijn te weinig parkeerplekken. Tel daarbij op dat er geen groenvoorzieningen, zoals struiken of bomen, zijn. Volgens de initiatiefnemers is 87 procent van de werf verhard terrein. Dit zorgt ervoor dat zomers de hitte blijft hangen en bij stevige buien het regenwater niet snel genoeg weg kan.

Collectief aan de slag
Bij de provincie werd, met steun van de gemeente, een subsidie aangevraagd (en gehonoreerd) om de benodigde organisatie te financieren ter verduurzaming van het bedrijventerrein. ,,We zijn gestart met het samenbrengen van de ondernemers op de werf om zoveel mogelijk zaken collectief op te pakken. Er is inmiddels een eerste bespreking geweest waar vijftien ondernemers hebben aangegeven dat ze bereid zijn om samen de mogelijkheden verder te onderzoeken. Hoofddoelen zijn het aanleggen van duurzaam opgewekte energie door zonnecellen op de daken en het isoleren van bedrijfspanden.” De werkgroep bekijkt tevens de mogelijkheden om het openbare gebied en de bedrijfspanden te verfraaien, te vergroenen en functioneler te maken. ,,Er is aandacht voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid.” Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de provincie en gemeente Castricum. Meedenken? Neem contact op via: duurzamewerf@outlook.com.

De hoofdrolspelers van links naar rechts: Arjen Fruitema OVC, Manuel den Hollander CALorie en Cornel Borst van VBC, midden in hun uitdaging. (Tekst en foto: Aart Tóth)