Ondernemers en bewoners trekken gezamenlijk op in Platform Dorpskern Castricum

Castricum – Meer dan zestig ondernemers uit het Dorpshart en bewoners uit wijken rondom de Dorpsstraat hebben zich verenigd in het Platform Dorpskern Castricum. Vanuit dit Platform werd een brief gestuurd naar het college en de gemeenteraad. ,,Ondernemers en bewoners willen (mede) zeggenschap over de eigen leefomgeving.”

Door Ans Pelzer

Het platform vraagt dringend om het raadsbesluit van 15 november, waar het gaat om het basisbesluit tot het aanbrengen van een knip in de Dorpsstraat en de straten er omheen, te verwerpen. Suggesties genoeg voor verkeerscirculatie en de lange termijnplannen in het dorp, getuige ook de vele insprekers tijdens de raadsvergaderingen. ,,Een participatiedemocratie serieus nemen brengt ook met zich mee dat de inbreng van inwoners gewogen wordt. De inbreng van ‘beroepsparticipanten’ verdient een andere weging dan de inbreng van inwoners wiens individuele leven en inkomen direct geraakt worden door een ontwikkeling.”

‘Bereikbaarheid gaat achteruit’

Voor de ondernemers spreekt Paul Versteeg: ,,Ik kan er met mijn verstand niet bij dat je na een aan alle kanten mislukte proef met de afsluiting van een deel van de Dorpsstraat gewoon met een vergelijkbaar voorstel komt. Zonder enige vorm van overleg met bewoners en ondernemers. Ondernemers hebben het druk met hun bedrijf, dus we hadden niet meteen door dat het plan vergaande gevolgen voor onze bedrijven zou gaan krijgen. De dromen over een verfraaiing van het Dorpshart zijn langetermijnwerk en bovendien erg duur. Mensen winkelen gericht in Castricum. Je gaat er niet rondwandelen om te zien welke leuke winkels je tegen komt. Een urgenter probleem is ook de leegstand en het feit dat de proef voor ondernemers negatief uitpakte. Meer mensen konden de winkels niet bereiken de bereikbaarheid ging dus achteruit. Ook voor de Torenstraat had dat gevolgen. Een stukje veiliger Dorpsstraat brengt heel veel onveilige plekken elders mee.”

‘Nieuwe onveilige situaties’

Paul vervolgt: ,, Als je dat kleine stukje afsluit ontstaan er op allerlei andere plekken onveilige situaties. Er staan verschillende scholen langs de voorkeursroute, volgens de plannen van de gemeente. Daar krijg je heel onoverzichtelijke verkeerssituaties. Ik heb alle voorkeursroutes gereden en in de praktijk betekent het dat je een kilometer of vijf om moet rijden om bijvoorbeeld bij het Bonhoeffercollege te komen.”

Wanhoop

Inwoners Co Stuifbergen en Yvonne Brakenhoff, hebben zich eveneens aangesloten bij het Platform Dorpskern Castricum. Ze wonen sinds jaar en dag aan de Ruiterweg. Het zijn Castricumse families die de discussies over verkeerscirculatie in het dorp al jaren meemaken.

Aan het begin van de avond zitten we te praten en het is in de oude huizen langs de weg alsof het verkeer door de kamer raast. Yvonne weet te vertellen dat de stoepen al ingekort zijn om de weg breder te maken. Co: ,,Ook dubbelglas helpt niet meer tegen de herrie. Laat staan als hier in de toekomst nog meer verkeer langs gaat daveren.” De Ruiterweg wordt één van de voorkeursroutes voor doorgaand verkeer als de plannen van het college doorgaan.

Loze beloftes

De bewoners worden er doodmoe van. ,,Tientallen jaren worden er steeds meer en weer beloftes gedaan over een integraal verkeersplan. Steeds weer worden de klachten terzijde geschoven. Wacht maar af, er komt een verkeersplan.” In een brief uit 2003, getoond door Co en Yvonne, wordt bewoners beloofd dat er binnenkort gestart wordt met een verkeerscirculatieplan waarin de dorpskern een belangrijke plek inneemt. In de brief wordt de toezegging gedaan dat gereageerd zal worden op de verkeersproblematiek in de Ruiterweg. Problemen die er dus ook al waren en nog zijn voordat er een plan gelanceerd werd om het doorgaande verkeer in de Dorpsstraat te weren en het verkeer dan vooral over de Mient en de Ruiterweg te leiden. ,,In de vroege ochtend rijden er landbouwmachines door onze straat en in de middag weer in omgekeerde richting. We begrijpen ook wel dat die wagens ergens moeten rijden maar nog meer verkeer erbij… We zijn al murw van jarenlange discussies over deze weg.”

Het platform wil dat er serieus met betrokkenen gepraat wordt alvorens er besluiten worden genomen. In eerste instantie wil het platform betrokkenheid bij de plannen verkeerscirculatie Dorpskern en voorafgaand aan de besluitvorming. ,,Maar we willen ook graag meedenken over de lange termijn oplossing.”

Donderdagavond 26 januari spreekt de gemeenteraad verder over de ontwikkelingen.