Ondernemers Castricummer Werf voorzichtig positief over plannen gemeente

Castricum – In de plannen en afspraken in het coalitieakkoord voor de jaren 2022-2026 komen voorstellen naar voren waar deels al jaren over gepraat wordt, maar nog nooit zo openlijk. Ondernemers van de Castricummer Werf hebben immers al zelf plannen laten ontwikkelen om het hele gebied te herindelen, duurzamer te maken in samenwerking met CALorie en wat ordelijker met meer openbaar groen. Daarbij is een uitbreiding van parkeerruimte een must en moet de afvoer van hemelwater duidelijk beter. In het verleden was er wel overleg tussen ondernemers en gemeente, maar daar bleef het dan bij. Nu is er bij de presentatie van het nieuwe college een deel van een hoofdstuk ‘Economische vitaliteit’ besteed aan het ‘Ontwikkelen en toekomst bedrijventerreinen’.

Door Aart Tóth

In dat hoofdstuk staat letterlijk: ,,In samenwerking met ondernemers komt er een plan voor revitalisering van onze bedrijventerreinen, zoals Castricummer Werf, Nieuwelaan, Molenlei. Naar de toekomst toe zal bedrijventerrein Schulpstet zich mogelijk ontwikkelen tot een locatie voor wonen en andere voorzieningen. Door uitruil van functies op Schulpstet en de Castricummer Werf kunnen bedrijven mogelijk een betere plek vinden. Het faciliteren van uitbreiding van de Castricummer Werf kan daaraan bijdragen.’’ Vrij vertaald zou je hieruit op kunnen maken dat bedrijventerrein Schulpstet wordt afgebouwd, wat geen overbodige luxe lijkt. Als dat gebied wordt ontwikkeld voor woningbouw, blijkt het plan van de Dekamarkt inclusief een groot aantal appartementen opeens te passen op de Schulpstet. Uitbreiding van Castricummer Werf lijkt dan zeker noodzakelijk.

Voorzichtig positief

We vroegen bestuursleden van ‘Verenigde bedrijven Castricummer Werf’ om hun zienswijze op de plannen van het nieuwe college in het coalitieakkoord met betrekking tot de toekomst van het bedrijventerrein Castricummer Werf. Namens het bestuur van de vereniging is Danny Hes niet te beroerd die mening te ventileren, hetgeen neerkomt op: ,,Wij zijn blij dat we een agendapunt zijn bij de gemeente en zitten momenteel middenin een inventarisatie voor een revitaliseringstraject om de Castricummer Werf toekomst bestendig te maken. In deze gesprekken met de gemeente is het mogelijke toevoegen van bedrijven van Schulstet nog niet ter sprake gekomen. We zijn dus zeer benieuwd naar de inpassing hiervan als de plannen van het coalitieakkoord uitgewerkt zullen gaan worden.’’

Duidelijk hierbij is de voorzichtige positiviteit bij de ondernemers op de Castricummer Werf, waarbij men openstaat voor het vestigen van bedrijven vanaf de Schulpstet. Daarbij is uiteraard wel een uitbreiding van het bedrijventerrein van toepassing. Dat zou prachtig meegenomen kunnen worden in de plannen tot revitalisering van de Castricummer Werf en zo zou men twee vliegen in één klap kunnen slaan. (Foto: Aart Tóth)