Onderlangs opent natuurbegraafplaats

Castricum – Natuurbegraven is de oudste manier van begraven. Steeds meer mensen kiezen hiervoor, omdat de aandacht voor verduurzaming en de behoefte aan begraven voor langere duur in een natuurlijke omgeving sterk is toegenomen. Onze gemeente biedt nu ook deze mogelijkheid aan op de begraafplaats Onderlangs.

Door Hans Boot

Vol trots toont Miel van de Velde, beheerder van Onderlangs, het veld dat tot voor kort alleen bedekt was met aarde, maar nu al één groene deken is van planten en bloemen.

Over het terrein, dat straks bestemd is voor natuurbegraven, zegt hij: ,,Er zijn 380 plekken van anderhalf bij drie meter beschikbaar voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Een groot voordeel van deze wijze van begraven is dat nabestaanden geen zorg hebben voor het onderhouden van het graf en de kosten lager zijn, bijvoorbeeld omdat de aanschaf van een grafmonument niet aan de orde is. Bovendien betaalt men een relatief laag bedrag voor vijftig of honderd jaar grafrust.’’

Wandelpad

De beheerder licht vervolgens toe hoe de natuurgraven worden gemarkeerd: ,,Deze worden genummerd op paaltjes en via gps-coördinaten weten wij precies wat de begrenzing van een graf is. Dat is onder andere belangrijk als er een tweede persoon bij komt. Ook nabestaanden kunnen een graf terugvinden door gebruikmaking van gps op hun telefoon. Zij krijgen ook de gelegenheid om na de begrafenis een boomschijf op het graf te plaatsen met inscriptie die men zelf bepaalt. En wat de volgorde van uitgifte betreft: er wordt gestart met de buitenste rand, waar ruimte is voor 74 graven.”

Over de verdere inrichting laat Van de Velde weten: ,,Het terrein is ingezaaid met ecologisch bloemenmengsel voor wilde bloemen. Vanaf nu doet de natuur de rest. Er is door middel van inmaaien ook een natuurlijk wandelpad aangelegd en zodoende kunnen bezoekers over de natuurbegraafplaats rondlopen.’’

Opening

Tot slot meldt de beheerder nog de komst van een natuurlijk vormgegeven buitenaula in de nabijheid van de natuurbegraafplaats en het verstrooiingsveld: ,,Die wordt binnenkort gerealiseerd en kan worden gebruikt voor het afscheid nemen van een overledene. Hier kan een afscheidsceremonie of condoleance worden gehouden. Dat geldt ook voor een traditionele begrafenis of een bijeenkomst die aan een crematie vooraf gaat.’’

Voor de natuurbegraafplaats in gebruik wordt genomen, wordt deze geopend op woensdag 26 juni van 19.00 tot 21.00 uur. Burgemeester Tap verricht de openingshandeling en na het uitreiken van folders en een optreden van het plaatselijke Shanty- en Folksongkoor De Skulpers wordt er een drankje en hapje aangeboden. Iedereen is van harte welkom om de opening bij te wonen. Tevens is er gelegenheid om de nieuwe aanwinsten van Onderlangs te bekijken en vragen te stellen.

Op de foto:
Beheerder Miel van de Velde op de natuurbegraafplaats. (Foto: Hans Boot)