Ommetje Oosterbuurt met Oer-IJ-gids

Castricum – Met ingang van zondag 8 oktober organiseert stichting Oer-IJ maandelijks een ommetje in het buurtschap Oosterbuurt. Tijdens een anderhalf uur durende rondleiding vertelt een gids over de bewonings- en ontstaansgeschiedenis van dit buurtschap.

Aan het begin van de twintigste eeuw bestond Castricum slechts uit een paar dunbevolkte buurtschappen. Ze zijn in de middeleeuwen ontstaan op zandbanken in de voormalige binnendelta van het Oer-IJ, een zijtak van de Rijn die uitmondde in de zee bij Castricum. Op de hoger gelegen zandgronden ontstonden tuinbouwgebieden, terwijl de lagere gebieden werden ingericht als weilanden.

Het agrarische karakter van de Oosterbuurt is nog steeds herkenbaar, zoals op de Breedeweg. Eeuwenlang stroomde de Ciebeek langs de noordelijke grens van de Oosterbuurt. Deze beek diende als afvoer van het regen- en kwelwater vanuit het duingebied naar de Castricummerpolder. De wandeltocht voert onder meer langs de schuilkerk, de vindplaats van Hilde, het timpaan en de kastelen ‘t Blockhuijs en Cronenburg.

Aan het ommetje kunnen maximaal vijftien personen deelnemen. De start is om 13.00 uur bij zwembad De Witte Brug aan de Jacob Rensdorpstraat 1 en de wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Reserveer via info@oerij.eu om deel te kunnen nemen. Volgend jaar vindt het ommetje elke tweede zondag van de maand plaats in de periode van 10 maart tot en met 13 oktober. (Foto: aangeleverd)