Olivier Peek: nieuw raadslid Uitgeest Lokaal

Omdat Serena Doeve het te druk heeft met haar baan, volgt Olivier Peek haar op als raadslid van Uitgeest Lokaal. Geboren in Limmen en vervolgens op 23-jarige leeftijd verhuisd naar Uitgeest. Tegenwoordig woont hij op het voormalige HMS-terrein.

Olivier: “Uitgeest is een zelfstandige gemeente die temidden ligt van Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en de IJmond. De unieke ligging van Uitgeest is daarom de schakel tussen al deze gebieden. Zowel met het openbaar vervoer als met de auto zijn alle omliggende gebieden goed te bereiken. Ook is Uitgeest omringd door veel natuur en water. Dat maakt Uitgeest zo bijzonder.”

Na het afronden van zijn opleiding HBO Personeel & Arbeid startte hij bij Koninklijke Vezet B.V. waar hij de functie van HR Adviseur bekleedt. Als HR Adviseur houdt hij zich bezig met het personeelsbeleid binnen de organisatie en adviseert hij het management over deze vraagstukken. Ontspannen doet hij onder andere door een balletje te slaan op de tennisbaan.

Op de vraag waarom hij raadslid is geworden antwoordt Olivier: “Voordat ik koos om de lokale politiek in te gaan, had ik al interesse in de landelijke politiek. Ik wilde graag een bijdrage leveren aan de gemeenschap en door de lokale politiek in te gaan kan ik iets betekenen voor dit prachtige dorp. Ik was mij aan het oriënteren op een politieke partij toen ik een flyer in de brievenbus ontving van Uitgeest Lokaal. Ik zocht contact met Bert Weijers om van gedachten te wisselen over de standpunten. Door aan te sluiten bij een lokale partij kan ik de belangen van de Uitgeester behartigen en dit is de reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld. Van nature ben ik iemand die niet impulsief handelt. Met alle beslissingen die genomen moeten worden voor de gemeente Uitgeest is het verstandig om goed de voors en tegens af te wegen. Door goed te luisteren naar de verschillende meningen van de politieke partijen, is het mogelijk om de juiste beslissing te nemen voor de inwoners van ons dorp. Verder denk ik dat het goed is als er een diversiteit is aan raadsleden, ook wat leeftijd betreft. Met mijn jonge leeftijd hoop ik zowel voor jongeren als voor ouderen een stem te zijn in de raad van Uitgeest.”

Uitgeest Lokaal staat voor de lokale politieke partij voor alle Uitgeesters. Hoe gaat de partij luisteren naar verschillende meningen en hoe brengt Uitgeest Lokaal volgens Olivier Peek de gemeentepolitiek op een actieve manier dichterbij de Uitgeester? Olivier: “Ik vind het belangrijk om als raadslid de raadsbesluiten samen beter te maken. In december 2016 zijn Serena Doeve en ik namens Uitgeest Lokaal aangeschoven bij een vergadering van de Jeugd- en Jongeren Raad. De leden in deze Raad hebben kennis van bepaalde zaken die wij als gemeente goed kunnen gebruiken. Samen moeten wij kijken hoe we deze kennis optimaal kunnen inzetten. Ook zoeken wij als partij de burgers actief op. Dit doen wij bij vragen vanuit de burger of als er dingen spelen in buurten of wijken. We spreken burgers aan of bellen aan om in gesprek te gaan. Op deze manier proberen wij de gemeentepolitiek dichter bij de burger te brengen maar ook de mening van de Uitgeester mee te nemen in onze beslissingen.’’ (Monique Teeling)