Oer-IJ lezing over klimaatverandering

  • Het klimaat verandert sneller dan gedacht, en ook in onze omgeving is dat goed merkbaar. Maatregelen zijn nodig om daar op in te spelen. Jan Wijn van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komt over dit onderwerp op donderdagavond 10 januari in Huis van Hilde te Castricum een lezing geven. Hij ziet bedreigingen, maar er zijn ook kansen.
    Jan Wijn noemt zichzelf ‘klimaatambassadeur’. Als vertegenwoordiger van het hoogheemraadschap werkt hij aan het vergroten van het bewustzijn over de invloed van mensen op het klimaat. Dat doet hij voor iedereen die daar bij betrokken raakt; boeren, natuurbeschermers, ondernemers, leerkrachten en vanzelfsprekend bij de bewoners.
    Naast projectleider van Waterplannen en drie Waterbeheersplannen, is Jan Wijn ook gedetacheerd geweest bij gemeenten als programmamanager Wateropgave. Vooral in de rol van aanjager en verbinder van partijen om samen te werken aan de vraagstukken die op ons afkomen.
    In de lezing worden de verschillende gevolgen van klimaatverandering voor onze regio in beeld gebracht. ,,Belangrijker’’, zo stelt Jan Wijn, ,,is misschien nog wel de vraag wat we er zelf aan kunnen doen en hoe kunnen we er voor zorgen dat volgende generaties nog lang, veilig en zonder grote schade in dit gebied kunnen blijven wonen en werken. Het klimaat verandert continu, daar zijn we aan gewend. Sinds begin 21e eeuw hebben we te maken met extreme situaties, waarbij de gevolgen voor mens en dier in de toekomst ingrijpend zullen zijn. Wind, regen, hitte en droogte maken dat onze leefomgeving steeds meer onder druk komt te staan, zeker wanneer we geen actie nemen.’’
    Toch is Jan Wjn geen doemdenker. Hij geeft zijn lezing dan ook de titel mee: Klimaatverandering in Noord-Kennemerland, van bedreigingen tot kansen. Voor meer informatie en kaarten: www.oerij.eu (Foto: aangeleverd)