Nuhout van der Veenstraat: ‘Altijd vol vriendschap’

Castricum – Wat een feest op 25 maart in de Nuhout van der Veenstraat! De straat vlagde voor het eerst met een eigen vlag, ontworpen door de twaalfjarige Daniël van der Heijden. Hij had de ontwerpwedstrijd gewonnen, die vorig jaar tijdens het straatfeest was georganiseerd. Op de lichtblauwe vlag – versierd met mensen en huizen – staat ‘Nuhout van der Vriendstraat altijd vol vriendschap’. En waarom werd de 25e als ‘primeurdag’ voor de nieuwe vlag gekozen? Daniëls vader Frans werd op die dag 65 jaar; is er een meer geschikt moment?

Het is altijd intrigerend om je af te vragen wat Joachim Nuhout van der Veen van deze vlag zou hebben gevonden. De Nederlandse politicus werd geboren in 1756 en stierf in 1833. Van 1780 tot 1814 was hij schout van Castricum en Bakkum. Het ambt van de schout is het beste te vergelijken met dat van burgemeester. Hij was aanhanger van de patriottische partij. Deze partij wilde meer invloed van het ‘gewone volk’ op de samenstelling van de regering. En de partij vond ook dat het volk de regering zou moeten kunnen controleren. Joachim Nuhout van der Veen streefde naar vrijheid, gelijkheid en broederschap; een vlag in met als boodschap ‘altijd vol vriendschap’ zou hij waarschijnlijk heel treffend hebben gevonden. (Foto’s: aangeleverd)