Nu ook raadsvragen omtrent Castricumse glasvezelsoap

Castricum – De gang van zaken rond de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente heeft nu ook tot raadsvragen geleid. Raadslid Remco van Zelst (Lokaal Vitaal) wil van burgemeester en wethouders weten waarom aanbieder Delta pas mag starten met de aanleg als E-Fiber klaar is, waardoor laatstgenoemde dus een concurrentievoordeel heeft. Ook heeft hij gevraagd waar de zeven glasvezelcentrales in de gemeente zullen worden geplaatst en op welke manier de hiervoor benodigde grond wordt verworven. Het is overigens onduidelijk of deze containers ook door andere aanbieders gebruikt kunnen worden.

Veel inwoners verbazen zich over het feit dat de straat twee keer open moet voor het aanleggen van beide netwerken. Van Zelst: Kunt u ook aangeven waarom beide aanbieders niet gelijktijdig zullen graven en waarom de straat dus twee keer open moet? Is er na afloop van de graafwerkzaamheden een kwaliteitsborging door de gemeente, zodanig dat de herbestrating op een ordelijke wijze wordt uitgevoerd?’’ Het raadslid dringt er verder op aan om regels op te stellen die in de toekomst moeten verhinderen dat in korte tijd de straat twee keer moet worden opgebroken. (Foto: Bos Media Services)