Noord-Holland versnelt 15 miljoen euro aan infraprojecten

Regio – De provincie Noord-Holland kan negen infrastructurele projecten sneller starten dan gepland. Daarmee houdt de provincie werkgevers en werknemers in de wegenbouw aan het werk. In totaal gaat het om ruim 15 miljoen euro aan opdrachten. Provinciale Staten hebben om deze inventarisatie gevraagd.

Gedeputeerde Staten zien mogelijkheden om negen infra-opdrachten eerder dan gepland te geven. Het gaat daarbij zowel om opdrachten voor onderzoek en ontwerp als uitvoering. De provincie kan eerder starten met het baggeren van de Amstel en met het plaatsen van laadpalen op de P+R Getsewoud. De opdracht voor het 3D-betonprinten van een aantal fietsbruggen kan alvast worden gegeven en ook het vervangen van oude verkeerslichten kan versneld worden.

Op verschillende plekken in de provincie wordt nog volop aan de (vaar)weg gewerkt. Deze lopende projecten laten zich niet eenvoudig versnellen. Volgens gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof, is dat nu ook niet nodig: ,,Op dit moment stagneert de omzet vooral bij de technische adviesbureaus. Dat kan over een paar jaar ook grote gevolgen hebben voor de wegenbouwers. Door een aantal onderzoeks- en ontwerpopdrachten eerder te geven, houden we ook op termijn de aannemers aan het werk.”

Onderzoek en ontwerp

De provincie kan versneld opdracht geven voor verder onderzoek en/of nadere uitwerking van plannen naar de Kruiswegcorridor in Hoofddorp en de vervanging van wachtplaatsen bij de Braaksluis (nabij Kolhorn). Ook het uitwerken van een aantal maatregelen uit de Verkenning Fokkerweg/Bosrandweg bij Amstelveen kan versneld worden. Evenals het maken van het ontwerp voor een rotonde in de N242 bij Agriport in Middenmeer. Verder kan gekeken worden of de vervanging van de straatverlichting door duurzame LED versneld kan worden uitgevoerd.

Onderhoud

Het gepland onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt uitgevoerd door gebiedsaannemers. Tijdens de intelligente lock-down was het zeer rustig op de provinciale wegen. Waar mogelijk hebben zij daarom zoveel mogelijk werkzaamheden eerder uitgevoerd. Provinciale Staten hebben in mei 2020 met motie 25 aan Gedeputeerde Staten gevraagd om te inventariseren welke infrastructurele projecten versneld uitgevoerd kunnen worden om ‘een verdere bijdrage te leveren aan het stimuleren van werkgelegenheid en economische dynamiek’. Voor de genoemde versnellingsprojecten is al geld gereserveerd, maar Provinciale Staten moeten wel toestemming geven om dat eerder uit te geven. (Foto: aangeleverd)