Noord-Holland-Noord heeft primeur met VIPP Babyconnect

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Regio – Zorgverleners die betrokken zijn bij de geboortezorg in Noord-Holland hebben de handen ineengeslagen. Ze willen samen de gegevensuitwisseling rond een geboorte verbeteren. De komende jaren gaan ze aan de slag met het landelijke VIPP-programma Babyconnect, dat inzicht in de meest actuele gezondheidsgegevens van de (aanstaande) moeder en haar kind mogelijk maakt. Het doel is de zorg te verbeteren.

Onvoldoende aansluiting

De behoefte aan goede digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. Zwangere vrouwen en moeders hebben te maken met verschillende zorgverleners die onderling patiëntinformatie niet of beperkt digitaal kunnen delen. Dat komt doordat hun informatiesystemen onvoldoende op elkaar aansluiten. Medische gegevens worden momenteel nog vaak mondeling doorgegeven of per e-mail of fax gedeeld. Dat vergroot de kans op medische fouten en is bovendien inefficiënt. Evelien Timmerman, gynaecoloog Dijklander ziekenhuis: ,,Als ik een zwangere zie dan krijg ik een stapel papier, moet ik een groot deel daarvan over typen, waar ik én tijd mee kwijt ben, én fouten in kan maken, maar waar ik vervolgens wel mijn beslissing op baseer. Dat kan anders.’’

Efficiënte en veilige uitwisseling

VIPP Babyconnect moet hier een einde aan maken. Het landelijke actieprogramma maakt gebruiksvriendelijke en veilige gegevensuitwisseling mogelijk tussen cliënten en zorgverleners, en tussen zorgverleners onderling. Zo kunnen verloskundigen en gynaecologen straks waar nodig gegevens met elkaar delen, maar is ook overdracht van gegevens naar andere zorgverleners zoals jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts mogelijk. De cliënte kan haar eigen gegevens bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar zij zelf bepaalt wie de informatie in kan zien en wanneer.

Koploper

De regio Noord-Holland-Noord is koploper in de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Bijna honderd zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, echocentra, kraamzorgorganisaties en de jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland-Noord hebben zich gecommitteerd aan het programma. Als eerste regio in het land hebben zij de door VWS beschikbare subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen. Susan Osterop, programmamanager VIPP Babyconnect over de samenwerking: ,,Het volledige team van VIPP Babyconnect staat klaar om met de zorgverleners in Noord-Holland Noord van start te gaan. Ze gaan ervoor om te zorgen dat zorggegevens op de juiste plaats en het juiste moment beschikbaar zijn. Ook zorgen ze ervoor dat de cliënt bepaalt wat er met haar gegevens gebeurt. Samen gaan we laten zien dat het werkt en we gaan onze kennis delen, want digitale gegevensuitwisseling is een behoefte die in alle geboortezorgregio’s leeft.’’

Het programma wordt onder regie van Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH), Stichting Zorgring, IGO Geboortehart, IJmond Geboortezorg, de verloskundige samenwerkingsverbanden in Noord-Kennemerland, West-Friesland, Waterland en de Kop van Noord-Holland en de jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland Noord de komende drie jaar in de regio geïmplementeerd. (Foto: aangeleverd)