Noodmaatregelen om getroffenen coronacrisis te steunen

Castricum – De gemeente heeft samen met Bergen, Uitgeest en Heiloo een aanvullend pakket aan maatregelen opgesteld om inwoners, ondernemers en andere partijen, die getroffen zijn door de coronacrisis, te ondersteunen. Uitgangspunten van het pakket zijn hulp voor iedereen die dat nodig heeft, snel oppakken van de aanvragen die binnenkomen en oog voor de nood van de mensen die een aanvraag indienen.

Individuele ondernemers kunnen een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering als ze met hun bedrijf te weinig inkomsten genereren. De maatregel van de gemeente is een doorvertaling van de landelijke maatregel. Verder zullen de aanslagen voor de (water)toeristenbelasting en precariobelasting pas in juli worden verstuurd. Bovendien kunnen mensen die in betalingsproblemen komen, afspraken op maat maken over het betalen van OZB, rioolbelasting en/of afvalstoffenheffing. Zowel particulieren als ondernemers kunnen maatwerkafspraken maken over bijvoorbeeld uitstel van betalen. Is dat het geval, dan wordt daar geen rente over geheven. Aanmaningen en dwangbevelen worden niet verstuurd tot juli. Ook voor het betalen van huur of pacht kunnen mensen een betalingsregeling treffen. Ondernemers of particulieren die bouwleges moeten betalen, kunnen daar op verzoek uitstel voor krijgen.

Geld terug
Ondernemers in de evenementenbranche en ook bewoners die leges hebben betaald voor een evenement dat door corona is afgelast, kunnen dit bedrag terugkrijgen. Partijen die een niet-commercieel evenement hebben georganiseerd en daar subsidie voor hebben gekregen, hoeven de subsidie niet terug te betalen. Dat geldt ook voor mensen op de markt; zij hoeven tot juli geen marktgeld te betalen als zij daar een verzoek voor indienen. In de categorie ‘andere maatregelen’ staan zaken als het continueren van lopende bouwwerkzaamheden en het vervroegen van onderhoudswerkzaamheden die de gemeenten laat uitvoeren. Ten slotte gaan de lopende aanbestedingsprocessen van de gemeenten door, zodat er geen stilstand komt in werkzaamheden in de nabije toekomst.

Alleen samen
De colleges van Castricum, Bergen, Uitgeest en Heiloo zijn van mening dat ze een samenhangend pakket aan maatregelen hebben vormgegeven. ,,We kunnen de gevolgen van het uitbreken van de coronacrisis niet voorkomen, maar wel enigszins verlichten. Dat is het doel van deze maatregelen. Om uit de coronacrisis te komen, moeten we samen optrekken. Alleen samen krijgen we corona onder controle.”