Nog geen uitkomst voor Cunera in Bakkum

Castricum – Kinderen, ouders en andere betrokkenen moeten opnieuw wachten op een voorstel over de toekomst van de Cuneraschool. Donderdag 6 juli werd er weer over gesproken. De uitkomst? (Nog) meer onderzoek.

Door Ans Pelzer

Sinds begin februari wordt in de gemeenteraad gesproken over de locatie van de Cunera, maar de discussie speelt al sinds 2018. Het collegevoorstel kreeg in februari geen meerderheid en omdat het college er zelf niet uit kwam ging het te rade bij gemeenteraad. Echter, bij een eerdere consultatieronde bleek de gemeenteraad er ook niet uit te komen en dat is nu niet anders. De oplossing die nu door alle partijen gekozen wordt: méér onderzoeken. Twee moties gaan over de exacte mogelijkheden: of de Vondelstraat, of zowel de Vondelstraat als de Prof. Winklerlaan. De vorige onderzoeken voldeden niet, zo wordt nu geconstateerd.

Nieuwbouw blijft voorlopig uit

Betrokkenen blijven afwachten. Ouders, kinderen, buurtbewoners en schoolbesturen. Opmerkelijk is dat de politiek haar eigen gang lijkt te gaan en de betrokkenen nauwelijks betrekt bij de besluitvorming. Er zijn goedwillende gemeenteraadsleden die met betrokkenen spreken, maar dat kan overleg tussen gemeentebestuur en betrokkenen niet vervangen. Zonder draagvlak bij betrokkenen gaat de besluitvorming opnieuw een lange weg in. (Archieffoto: Ans Pelzer)