Nog eens 48 woningen erbij op Duin en Bosch

Castricum – Vorige week werd in deze krant het plan gepresenteerd voor 48 sociale huurwoningen op Duin en Bosch. Dat is beslist nog niet het laatste, want het is de bedoeling dat er eenzelfde aantal appartementen wordt gerealiseerd die in het teken van service en zorg staan.

Door Hans Boot

Naast de nog te bouwen woningen op de locaties De Clinghe, Koekoeksduin en Marelsdal, werd onlangs door een projectontwikkelaar nog een plan voor het landgoed Duin en Bosch aangekondigd onder de naam Duynpark. Al eerder sprak de gemeenteraad over servicewoningen en het bestemmingsplan. Duynpark moet verrijzen op het braakliggend terrein tegenover de watertoren. Het plan omvat in totaal 48 appartementen die in oppervlakte variëren tot ruim 200 m2 en bestemd zijn voor mensen vanaf middelbare leeftijd. De appartementen worden gebouwd als servicewoningen volgens het ‘gezond leven principe’. In het hart van het gebouw wordt een (separate) herberg voor zorg gecreëerd. De herberg huisvest twintig kamers, waar mensen met een burn-out tijdelijk kunnen verblijven voor hun hersteltraject. Het concept sluit daarmee aan op de zorg die wordt geboden door de GGZ in de nabije omgeving.

Luxe faciliteiten

Zoals ook te zien is op de hierbij afgebeelde artist impression, wordt het complex in de authentieke stijl ontwikkeld die zo kenmerkend is voor de omgeving. Bovendien wordt sterk ingezet op duurzaamheid. De woningen worden gasloos, voorzien van zonnepanelen en hoogwaardig geïsoleerd met triple glas. Elke woning krijgt individueel een luchtwarmtepomp en daarnaast wordt vloerverwarming- en koeling toegepast. Volgens de informatie, die is terug te vinden op funda.nl, zal het de bewoners niet ontbreken aan luxe faciliteiten. Het gebouw wordt namelijk voorzien van een zwembad en fitnessruimte voor optimaal welzijn. Gasten van de herberg kunnen hier overdag gebruik van maken. Bewoners genieten buiten kantoortijden van deze luxe faciliteiten. Ook een fysiotherapeut zal intrek nemen in het gebouw, waar de bewoners terecht kunnen voor een behandeling en het elke twee jaar laten checken van hun conditie en leefgewoonten.

Planning

Duynpark wordt ontwikkeld door Building4you. Een woordvoerder daarvan zegt: ,,Wij vinden het belangrijk dat ook de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van het project en dat de belangen van omwonenden worden gehoord. Daarom hebben we, nog voor de schetsfase, de uitgangspunten besproken met de bewonerscommissies. Ook tijdens de verdere uitwerking is overleg gevoerd met de bewonerscommissies. Hun opmerkingen en wensen hebben we zo goed als mogelijk in het plan verwerkt.” Wat de procedure betreft laat de gemeente weten: ,,Zowel de woningen als de Herberg voor Herstel passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Op dit moment wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning getoetst. Voor de planning gaan we ervan uit dat er in 2022 met de bouw kan worden gestart en het project een jaar later wordt opgeleverd.” Wethouder Paul Slettenhaar (Wonen) zegt tot slot: ,,Ik heb de bewoners van de klankbordbordgroep gesproken en ik weet dat mensen zich zorgen maken. Daarom ga ik verder met ze in gesprek. Het is belangrijk dat Building4you zich rekenschap geeft van de omwonenden en met hen blijft praten. Dat geldt ook voor mij: ik blijf zowel met de bewoners als met de ontwikkelaar overleggen.” (Afbeelding: aangeleverd)