Nieuwe voorzitter Overleggroep Buitengebied Castricum

Manuel den Hollander (1972) is de nieuwe voorzitter van de OBC, de Overleggroep Buitengebied Castricum. De OBC is het platform voor de vele groeperingen en individuen uit de gemeente Castricum die het buitengebied een warm hart toedragen. De bijeenkomsten van de OBC bieden ook een uitgelezen kans om projecten en plannen die in de ontwikkelfase zitten te toetsen aan de opvattingen van de verschillende deelnemers aan de OBC. De overleggroep kan daarmee ook dienen als een soort voorportaal voordat bepaalde onderwerpen in de gemeenteraad in procedure komen.

Manuel den Hollander woont in Castricum en werkt als zelfstandig projectcoördinator en adviseur lokale energie. Zo helpt hij in opdracht van verschillende gemeenten met het ‘aanstichten’ van buurtenergiebedrijven. Daarnaast is hij sinds twee jaar directeur/coördinator van energiecoöperatie CALorie. Hij studeerde Internationale Betrekkingen aan de UvA.

‘Mijn werkervaring ligt vooral op het vlak van duurzaamheid en dan met name duurzame energie. De verkennende gesprekken die ik over de overleggroep Buitengebied heb gevoerd, eerst met de agendacommissie en de secretaris van de OBC en daarna met wethouder Van Schoonhoven, hebben me enthousiast gemaakt voor de rol van – vooral technisch – voorzitter van de overleggroep. Het voorzitterschap biedt natuurlijk ook een mooie gelegenheid op die manier nog intensiever bezig te zijn met mijn eigen woon- en leefomgeving. Bovendien sluit de thematiek van de OBC goed aan bij mijn persoonlijke belangstelling voor milieu, natuur en het landelijk gebied. Communicatie en waar mogelijk samenwerking tussen belangengroepen, is essentieel om de samenhangende kwaliteit van het buitengebied voor langere termijn te behouden of zelfs vergroten. De diverse groeperingen in de OBC spelen een belangrijke rol om de verschillende kwaliteiten gezamenlijk te verbeteren.’

Manuel den Hollander is de opvolger van Dave van Ooijen, die vorig jaar werd gekozen in de gemeenteraad van Castricum. Daarmee kwam automatisch een eind aan zijn rol als onafhankelijk voorzitter van de OBC.

De OBC heeft door verschillende oorzaken geruime tijd stilgelegen. De agendacommissie is kwam onlangs bijeen en concludeerde dat er nog steeds volop onderwerpen en thema’s zijn voor de overleggroep. Een eerstvolgende bijeenkomst en daarmee een ‘doorstart’ van de OBC zal in het najaar plaatsvinden.