Nieuwe supermarkt vereist integrale aanpak

Castricum – Twee weken geleden zijn aan de raad de uitkomsten gepresenteerd van het DPO-onderzoek naar de vraag of er marktruimte is voor een extra supermarkt in Castricum of Bakkum. De discussie over dit onderwerp riep afgelopen donderdag zoveel vragen op dat een nieuwe studie nodig wordt geacht voordat besluitvorming wenselijk is.

Door Hans Boot

Tijdens de behandeling in de raadscommissie bleek dat het vraagstuk zeer complex was en niet zomaar even met ‘ja’ of ‘nee’ kon worden opgelost. Dat had vooral te maken met de beperkte marktruimte voor een extra supermarktvestiging, wat een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek was. Daarnaast werd over ’t algemeen geconstateerd dat het toestaan van een nieuwe supermarkt het gevaar oplevert dat dit negatieve gevolgen heeft voor de bestaande voorzieningen, waarvoor ook door bureau Stec Groep in het Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) wordt gewaarschuwd. Veel raadsleden vroegen zich ook af of een nieuwe supermarkt überhaupt wel nodig is, omdat het centrum en Geesterduin voldoende te bieden heeft.

Een ander argument om voorzichtig te zijn, is de vraag wat er gebeurt met de DekaMarkt (nu DEEN) aan de Torenstraat, als er ook een Deka op de locatie van Dreef Beheer aan de Stetweg wordt gevestigd. Unaniem waren de raadsleden het er namelijk over eens dat een nieuwe supermarkt op het Kooiplein uitgesloten is. Als rode draad door het debat liep het plan om woningen (waarvan een deel sociaal) boven een nieuwe supermarkt te realiseren. Daar heeft ons dorp immers schreeuwend behoefte aan en de kans daarop lijkt verkeken als beide initiatieven worden afgewezen. Daarom gingen er toch stemmen op om de haalbaarheid in Bakkum nader te onderzoeken.

Handen ineen

Aan het eind van de vergadering deed Leo van Schoonhoven (Fractie Van Schoonhoven) een poging om uit de impasse te komen door een vlammend betoog te houden. Hij zei: ,,Vijftien jaar geleden werd op basis van dezelfde argumentatie als nu de bouw van een supermarkt in Bakkum voorkomen. Als je die nu toestaat betekent dat het opgeven van de Torenstraat. Dat kan, maar dan moet je ieder van de daar aanwezige ondernemers een vergoeding geven voor alle kosten. Misschien is het wel mogelijk om een wat breder scenario te volgen.

Dat betekent woningen op het Kooiplein, een winkel plus woningen op de Stetweg en de Aldi naar het pand van DEEN om de Torenstraat ‘in de lucht’ te houden. In de voormalige Aldi kan dan een Action komen. De winkelruimte op en rond het Bakkerspleintje kan vervolgens in kleinere units opgedeeld worden. Mogelijk kunnen de ondernemers van het Kooiplein dan die kant op. Voorzitter, supermarkten toevoegen op de ‘postzegel plakken manier’ doen we voor niemand anders dan de projectontwikkelaars. De beste oplossing is als de drie projectontwikkelaars van Kooiplein en de Stetweg (Cambium, Fruitema en Dreef Beheer) de handen ineen slaan en samen met onze ondernemers tot een integraal plan komen.”

Van Schoonhoven kreeg voor zijn voorstel niet alleen bijval van verschillende raadsleden, maar ook EZ-wethouder Ron de Haan reageerde begripvol: ,,De oproep tot samenwerking lijkt me evident. Dit vereist een nieuwe studie, waarmee het college bij u terugkomt.” (Foto: Hans Boot)