Nieuwe rasters in duinen

PWN kiest er voor om de losse begrazingsgebieden voor de grote grazers in Castricum en Heemskerk samen te voegen tot een eenheid. De begrazing gaat nu integraal worden toegepast. Hiervoor worden oude rasters verwijderd, nieuwe rasters geplaatst en rondom het begrazingsgebied komen nieuwe klappoorten. Met de beheermaatregel zorgt PWN ervoor dat de Noord-Hollandse duinen weerbaar en veerkrachtig blijven en dat de dynamiek in de duinen zich kan herstellen. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna gereed. (Foto: Bert Westendorp)