Nieuwe pastor voor Corneliusparochie in Limmen

Limmen – Vanaf 1 december heeft de Corneliusparochie in Limmen een nieuwe pastor. Mike Nagtegaal zal dan als eerst-aanspreekbare van de kerk beginnen. Hij neemt het stokje over van pastor Johan Olling.

Mike Nagtegaal, nu nog aalmoezenier bij de marine, wordt tijdens de zondagsviering op 5 december aan de parochie voorgesteld. Vertrekkend pastor Johan Olling werkt hem anderhalve maand in. Nagtegaal ontving in juni de ‘Admissio’, de toelating tot de diakenopleiding waarmee hij opgenomen is onder de kandidaten voor de wijding tot het permanente diaconaat. Daarmee werd hij werd aanvaard als kandidaat.

‘Een hartewens komt in vervulling om als dienstdoende pastor ook de feestelijkheden rond de herbouw van de Corneliuskerk mee te mogen maken’, schrijft pastor Johan Olling in zijn afscheid. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de Limmer dorps- en geloofsgemeenschap Mike net zo in de armen zal sluiten als ik dat als pastor heb mogen ervaren bijna 23 jaar lang. We wensen Mike en zijn gezin een mooie toekomst toe in Limmen en Gods zegen. ‘ Pastor Johan Olling vertrekt per 16 januari. (Archieffoto: Hans Boot)