Nieuwe locatie voor flexwoningen in beeld

Castricum – Na de grote weerstand tegen het plan om containerwoningen neer te zetten op een terrein bij de Castricummer Werf, heeft het college gezocht naar alternatieven. Daar is één locatie uitgekomen, waarvan de grond eigendom is van een projectontwikkelaar.

Door Hans Boot

De bouw van flexwoningen voor vluchtelingen en andere urgente woningzoekenden houdt de gemoederen al ruim een jaar bezig. Voor Akersloot moet de gemeente haar huiswerk volledig overdoen. Ook in Castricum lijkt de aangewezen locatie bij de Castricummer Werf, na bezwaren van ondernemers en omwonenden, het niet te gaan halen. Vandaar dat er onderzoek werd gedaan door de projectgroep flexwonen, waarover het college de leden van de gemeenteraad in een brief van 16 februari heeft geïnformeerd.

Daarin staat dat er vier nieuwe locaties zijn bekeken, te weten: het terrein van Kapitein Kaas waar woningbouw is gepland, het honkbalveld van Vitesse ’22, de leegstaande Montessorischool en het braakliggend terrein aan de Puikman dat grenst aan het parkeerterrein van het station en de Beverwijkerstraatweg. Deze grond, die eigendom is van BMB ontwikkeling, en waarop vroeger een tijdelijke supermarkt en sportschool hebben gestaan, komt als enige in aanmerking voor een alternatief van de Castricummer Werf.

Verkenning

In de brief wordt ook vermeld dat er de afgelopen maanden zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg is gevoerd met diverse betrokken partijen over het tijdelijk huren van een deel van het terrein om tot exploitatie van de flexwoningen te komen. De komende maanden wordt er met elkaar gesproken om de voorwaarden vast te stellen waaronder de samenwerking mogelijk kan plaatsvinden. Projectontwikkelaar BMB werkt momenteel aan een definitief plan voor woningbouw op deze locatie, waarin dertig procent sociale koop of huur wordt opgenomen.

Er wordt van uitgegaan dat het flexwonenproject geen vertragende of belemmerende factor mag worden en dat BMB binnen enkele jaren met de bouw mag starten. Desondanks ziet verantwoordelijk wethouder Slettenhaar de nodige perspectieven voor de huisvesting van genoemde woningzoekenden: ,,Voorlopig moet dit terrein beschikbaar blijven voor een eventuele oplossing van het knelpunt rond de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. Verder is er alleen nog maar sprake van verkenning en staat er nog niets vast. Het wachten is nu eerst op een reactie van de raad. Ik wil er ook op wijzen dat de locatie Castricummer Werf nog niet uit beeld is. Ook kan ik melden dat we sinds de zomer zeer constructief samenwerken met de belangengroep Akersloot.”

Op de foto:
Het terrein aan de Puikman met uitzicht op Huis van Hilde en het station. (Foto: Hans Boot)