Nieuwe koers voor aanpak zwembadplannen

Castricum – Na alle discussies over de plannen voor sportpark Noord-End, deed de raad vorige week een nieuwe poging om dit hoofdpijnproject vlot te trekken. Afgelopen donderdag ging in de commissievergadering het raadsvoorstel van het college én een motie van tafel, waarvoor een alternatief van één A4tje in de plaats kwam. Daarvan hadden de burgers tot dat moment geen kennis kunnen nemen.

Door Hans Boot

Het leek de laatste tijd de goede kant opgegaan met de zwembadplannen, waarover al zeven jaar wordt gesteggeld. Donderdagavond zou het raadsvoorstel, dat het college had opgesteld na twee moties over de herinrichting van het sportterrein Noord-End, in de commissie worden behandeld en in de raadsvergadering werd de goedkeuring verwacht van een motie over samenwerking met de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad.

Waarom werd in dezelfde week een nieuwe koers ingeslagen en alle stukken vervangen door een A4tje? Roel Beems, fractievoorzitter van CKenG: ,,Als we donderdag het laatste voorstel van het college hadden besproken, zouden daarop weer allerlei amendementen worden ingediend voor het nemen van een besluit. Heel ingewikkeld en onduidelijk. Bovendien leverde dat weer aanzienlijke vertraging op, ook voor Helios en FC Castricum. Daarom hebben diverse fracties de koppen bij elkaar gestoken om de voortgang van het proces erin te houden.

Wij zijn tot een alternatief raadsvoorstel gekomen, dat inhoudt dat het dossier wordt afgepeld en een klap wordt gegeven op de punten waar de raad het toch al over eens is en die kunnen worden uitgevoerd. Dat zijn de realisatie van kunstgrasvelden voor beide verenigingen en de herinrichting van het parkeerterrein. Daarnaast willen we het college een quick-scan laten maken, waarin een aantal zaken met elkaar wordt vergeleken. Dit betreft onder andere de plannen van de Initiatiefgroep.”

Amendement

Het alternatief voorstel werd een dag voor de vergaderavond naar alle fracties gemaild en was het enige onderwerp van de commissie die onder leiding van voorzitter Rob Dekker (VVD) vanwege de aangescherpte coronamaatregelen virtueel werd gehouden. In feite had deze binnen een halfuur afgerond kunnen worden: negen van de tien fractievertegenwoordigers konden zich vinden in het nieuwe besluit.

Alleen Tim de Heer kondigde namens De VrijeLijst aan dat zijn partij het nieuwe voorstel niet zou steunen. De Heer wilde een amendement voorbereiden. ,,Mijn partij wil geen risico’s lopen en maakt zich zorgen om de financiële aspecten.” Dit standpunt wekte de nodige irritaties op bij de andere raadsleden, want de uitgaven staan al in de begroting. Zij wilden doorpakken en het besluit nog dezelfde avond nemen. Daarbij moet wel de opmerking van Harold Ebels (D66) worden genoemd, die inhield dat het voorstel tot aan de vergadering ‘niet bij de stukken had gezeten en dus niet leesbaar was geweest voor de toehoorders, oftewel de burgers die de raad vertegenwoordigt’.

Schorsing

Portefeuillehouder De Haan deelde die mening van Ebels en mocht zoals gebruikelijk reageren op de eerder gevoerde discussies. Hij zei: ,,Het college legt een indrukwekkende vragenlijst voor aan de Initiatiefgroep. Wat dat betreft bevinden wij ons wel in troebel water, want wie zitten er in die groep en wat voor status heeft die? Kortom, er moeten nog de nodige juridische, financiële en organisatorische aspecten worden uitgewerkt.” Toen de wethouder vervolgens vroeg of er raadsleden bereid waren om met hem de vragenlijst voor de Initiatiefgroep door te nemen, werd daar door verschillende fracties positief op geantwoord. Restte dus nog de vraag aan de griffie of het amendement van De VrijeLijst doorgang kon vinden. De voorzitter kon dit na een korte schorsing bevestigen en dat houdt in dat de behandeling doorschuift naar de commissie van 9 december. (Foto: Pixabay)