Nieuwe directeur op zijn plek in het Clusius College

Castricum – Nadat Patricia Bleeker in juli van dit jaar als directeur afscheid nam van het Clusius College, werd zij per 1 augustus opgevolgd door Erik de Boer die vier jaar leiding gaf aan het Beroepscollege Leystede in Leiden. Na drie maanden voelt hij zich al aardig thuis in de ‘Excellente School’ aan de Oranjelaan.

Door Hans Boot

Erik de Boer werd in 1967 geboren in Alkmaar en daar op zijn zestiende banketbakker. Hij hield van het vak, maar het onderwijs lonkte ook, zoals hij vertelt: ,,Toen ik 23 was begon ik als docent brood- en banketbakker op de LTS in mijn woonplaats. Na tien jaar werd ik teamleider van een vmbo-opleiding Zorg en Welzijn in Alkmaar en later in Zaandam. Vier jaar geleden maakte ik een uitstapje naar Leiden en gaf leiding aan het Beroepscollege Leystede. Ik woon alweer enige tijd in Wormerveer, dus de werkafstand is een stuk kleiner geworden.”

Mooie kans

In Leiden zorgde De Boer voor de nodige verbeteringen: ,,De VMBO-school had een zodanig imagoprobleem dat het aantal leerlingen terugliep. Er werd alleen op de traditionele manier les gegeven en het docententeam moest worden meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Ik heb mij toen sterk gemaakt voor een nieuw schoolgebouw, dat in november 2020 werd opgeleverd en ruim 200 nieuwe aanmeldingen meer opleverde dan normaal. Eigenlijk was ik niet op zoek naar een nieuwe baan, maar ik zag de vrijgekomen vacature bij het Clusius toch als een mooie kans. Het college is immers een begrip in deze omgeving.”

Predicaat

Op de vraag of er vergelijkingen zijn tussen de beide scholen, luidt het antwoord: ,,Het VMBO kent in totaal tien profielen. In Leiden was het onderwijs meer gericht op techniek, horeca en zorg en welzijn en hier gaat het voor een groot deel om groen. Het grote verschil zit dus in het praktijkgedeelte, maar de overige lessen zijn over ’t algemeen hetzelfde. De focus ligt overigens de komende tijd op groene techniek en technologie.” De nieuwe directeur ziet ook graag dat het predicaat ‘Excellente School’ wordt gehandhaafd: ,,Er is een jury langs geweest die dat moet bepalen. De uitslag wordt begin januari bekend gemaakt.

Fijn team

Evenals zijn voorganger Patricia Bleeker maakt De Boer zich totaal geen zorgen om terugloop van leerlingen of vergrijzing van personeel: ,,We doen het goed. Het aantal leerlingen neemt alleen maar toe en veroorzaakt een huisvestingsprobleem. Ik ben er trots op dat het gelukt is om de formatie van het team rond te krijgen door veertien nieuwe leerkrachten aan te nemen. Daaronder zijn veel jongeren en starters. Het is een fijn team om mee samen te werken, want iedereen heeft hart voor de leerlingen. Het pedagogisch klimaat is fantastisch maar dat betekent niet dat er in de komende jaren niet vernieuwd kan worden.”

‘Gezond en happy’

Een van de uitdagingen van De Boer betreft de toevoeging van lessen in duurzaamheid: ,,Ik denk daarbij aan de bewustwording van een aantal zaken. Zo is het belangrijk dat de leerlingen zich afvragen hoe en waar hun kleren worden gemaakt. Ook omgaan met geld en voeding hoort hierbij. We moeten bijvoorbeeld, ook in onze kantine, terug in aanbod van voorverpakte materialen. ‘Gezond en happy’ zijn belangrijke thema’s geworden en ook als groene school kunnen we daar mijns inziens veel meer aan doen.”

Tot slot voegt de nieuwe directeur daaraan toe: ,,Ik zie het ook als grote uitdaging om het groene onderwijs in de komende tijd te verbeteren en te laten aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in de wereld.” (Foto: Hans Boot)